Aurkezpena

Javier Arístegui Fernández
Javier Arístegui Fernández

2015eko irailaz geroztik, UPV/EHUko Pediatria Saila zuzentzen dut, ohore handiz. Sail honek hogei urtetik gorako tradizioa du irakaskuntzan eta ikerketan, eta Basurtu, Gurutzeta, Donostia eta Araba Unibertsitate Ospitaleetako lau Irakaskuntza Unitateek eratzen dute. Pediatria Sailaren jarduerarako, 50 irakasle inguruk osatutako lantalde bat dugu, eta, horrez gainera, lan ezin baliotsuagoa egiten dute Eduardo González Pérez-Yarza irakasleak, idazkari akademikoa, María Ángeles Municio irakasleak, irakaskuntza koordinatzailea, Santiago Mintegi irakasleak, euskarazko irakaskuntzaren koordinatzailea, eta Cristina Pujana andreak, AZPko langileen idazkari teknikoa.

Erantzukizun partekatu berri honetan, honako hauek dira geure buruari ezarri dizkiogun helburuak:

 • Ahalik eta integraziorik handienera heltzea lau Irakaskuntza Unitateen artean, eta harmonizazio egokia lortzea irakaskuntza teorikoaren, ikasleak ebaluatzeko sistemaren, praktika modalitateen eta azterketen artean.
 • Irakasle taldea egokitzea Sailaren gaur egungo eta etorkizuneko irakaskuntza klinikoaren beharretara, modu egokian aplikatzeko Bolonia planeko graduko ikasketak. Horrekin batera, irakasle elebidunen plantilla moldatzea gizartearen eskakizunetara, kalitatezko irakaskuntza elebiduna eskaintzeko.
 • Bultzada ematea gure irakasleen akreditazioari, Akreditazio agentzien bidez (ANECA, UNIBASQ), irakaskuntza karreraren garapen profesionalerako, unibertsitateko irakasle titular eta katedradunen, irakasle osoen, agregatuen eta irakasle doktoreentzako plaza berrien akreditazioren bitartez. 
 • Gure irakasleen parte-hartzea indartzea Medikuntza Fakultatearen eta Unibertsitatearen Batzorde Teknikoetan eta Kudeaketa Organoetan, gure jarduera akademikoa profesionalizatzeko, gure ekarpena egiteko Unibertsitatearen funtzionamenduari eta gure Sailaren ikusgarritasuna eta protagonismoa areagotzeko.
 • Lankidetza pertsonal, profesional eta akademiko estuago bat ezartzea Medikuntza Fakultateko diziplina aurreklinikoetako irakasleekin, fakultatearen eguneroko jardueretan nabari den distantzia –ez bakarrik fisikoa– laburtzeko. 
 • Gure inguru akademiko eta profesionalean, Irakaskuntza, Ikerketa eta Asistentzia Klinikoa jarduera osagarriak direla transmititzea, Unibertsitate Ospitale baten funtsa direla nabarmentzea. Gure ospitaleek batera garatzen dituzten hiru alderdi horien oreka nahitaezko baldintza da gaur egun.
 • Gradu aurreko irakaskuntzara erakartzea Unibertsitate Ospitaleetako Pediatria Zerbitzuetan UPV/EHUrekiko loturarik gabe diharduten medikuntza eta asistentziako kideak, unibertsitatearen "Begirale" izendapenarekin eta "Venia Docendi"-aren aitortzarekin.
 • Gradu aurreko irakaskuntzara erakartzea Osakidetzako Osasun Zentroetako lehen mailako asistentziako pediatrak, laguntzaile gisa (begiraleak), irakaskuntza oso bat eskaintzeko pediatriako ikasleei, barne hartuko dituena ospitale arloak, arlo poliklinikoak, larrialdiak eta lehen mailako asistentzia, gure errealitate sanitariora egokituko den irakaskuntza eskaintzeko. 
 • Martxan jartzea komunitatearen zerbitzura bideratutako irakaskuntza jarduerak, Sailaren eta Unibertsitatearen ikusgarritasuna areagotuz, gurasoei, ikasleei, irakasleei, elkarteei… zuzendutako pediatria hezkuntzako proiektuak antolatuta.
 • Lankidetza jarduerak bultzatzea irakaskuntzan eta arlo profesionalean, EAEko pediatrekin, Elkarte Profesionalen bidez [Euskal Herriko Pediatria Elkartea (SVNP) eta Euskal Herriko Lehen Mailako Pediatria Elkartea (AVPap)], Sailaren eta Unibertsitateren ikusgarritasuna areagotzeko, jarduera zientifikoetan, ikerketa pediatrikoko proiektuetan… parte hartuz.
 • Ikerketa indartzea, haren bi mailetan (oinarrizkoa eta klinikoa), Doktorego Tesien eta ikerketa lanen bidez, Gradu Amaierako Lanei, Ikasketa Aurreratuen Diplomei eta Doktorego Tesiei lotutako ikerketa proiektuak bultzatuz ikasleen artean.

Hori horrela, harrotasunez betetzen nau Pediatria Sail hau zuzentzeak, eta neure gain hartzen dut eginkizun horri dagokion erantzukizuna; hain zuzen, irakaskuntza teorikoa, gure Unibertsitate Ospitaleetako irakaskuntza praktikoa eta ikerketa klinikoa eta oinarrizkoa hobetzeak dakarren erantzukizuna. Denon laguntzarekin luze gabe lortuko dugulakoan nago.

Javier Arístegui Fernández irak.
UPV/EHUko Pediatria Saileko zuzendaria