EQUIPO_DECANAL

Dekanotza Taldea

Dekanotza Taldearen laguntza langileak

Kokapena eta Komunikazioak

Dekanoa

Gabriela Chotro Lerda
Telefonoa: 943.018.320
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.dekanoa@ehu.eus

Eginkizunak

 • Dekanotza taldearen buru izatea eta fakultatearen gestio politikarena
 • Fakultatearen ordezkari izatea erakunde jardueretan
 • Unibertsitatearen gobernu organoetan eta batzordeetan parte hartzea
 • Fakultateko KBBSren buru izatea
 • Lankidetza politiken buru izatea eta horiek bultzatzea fakultate barruan sailekin zein kanpoko eragileekin (dekanoen konferentziak, psikologoen elkargoak, praktiketako zentroak, enplegatzaileak, gobernu erakundeak)

Idazkari akademikoa

Naiara Arriola Garicano
Telefonoa: 943.018.330
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.akademi-idaz@ehu.eus 

Eginkizunak

 • Fakultateko Batzarraren eta horren batzordeen bileretako aktak egitea eta zaintzea
 • Ikastegiko kide anitzeko organoen ekintzen eta erabakien fede ematea
 • Fakultateko ziurtagiriak egitea
 • Fakultateko Batzarrak hartutako erabakien berri ematea interes taldeei
 • Fakultatearen informazio publikoa koordinatzea eta bermatzea
 • Ikastegiko Larrialdi Plana koordinatzea
 • Fakultatean euskara behar bezala erabiltzen dela zaintzea
 • Euskara Batzordea koordinatzea eta batzordetik sortutako ekintzak bultzatzea

Kalitate, Gradu eta Graduondoko Dekanordea

Eneritz Gomez Lazaro
Telefonoa: 943.018.322
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.graduak-kalitatea@ehu.eus

Eginkizunak

 • Titulazioen akreditazio prozesua eta Kalitatea Bermatzeko Barne Sistema koordinatzea
 • Hobekuntza ekintzak bultzatzea
 • Fakultatearen gestio txostena egitea
 • Fakultateko irakasle-ikertzaileei eta AZPko langileei egiten zaizkien aintzatespenak gestionatzea
 • Irakasgaien, mailen eta titulazioen arteko koordinazioa bultzatzea eta bermatzea
 • Ikasleen, irakasle-ikertzaileen eta AZPkoen prestakuntza osagarria diseinatzea eta ezartzea
 • Ikastegiko berrikuntza programak koordinatzea
 • Irakasgaien irakaskuntza gidak egiteko lanak eta horien argitalpena koordinatzea
 • Graduko jarraipen txostena egiteko lana koordinatzea eta ikasketa planetako aldaketak gestionatzea

Ikasle eta Komunikazio Dekanordea

Alaitz Aizpurua Sanz
Telefonoa: 943.018.314
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.ikasle-komunikazio.dekanordea@ehu.es

Eginkizunak

 • Gradu amaierako lanak (GRAL) gestionatzea.
 • Ikastegiko tutoretza plana koordinatzea
 • Ikasleei laguntza ematea fakultatean dauden bitartean
 • Ikasleak lortzera bideratutako ekintzen buru izatea eta azoketan parte hartzea
 • Ezgaitasunak dituzten ikasleei eta egoera berezietan daudenei laguntza ematea
 • Ikasleen Kontseiluarekiko harremanetan bitartekari nagusi izatea
 • Hedabideekiko harremanak gestionatzea
 • Fakultateak gizartean daukan irudia eta presentzia indartzea

Akademi Antolakuntzarako Dekanordea

Izarne Lizaso elgarresta
Telefonoa: 943.015.264
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.akantola.dekanordea@ehu.eus

Eginkizunak

 • Fakultateko irakaskuntza eskaintza koordinatzea, bai eta taldeen egitura ere
 • Ikastegiko eskaintza eleanitza koordinatzea
 • Ordutegiak eta gelak esleitzeko prozesua gestionatzea
 • Eskola egutegia, azterketena, gradu amaierako eta master amaierako lanena eta jarduera osagarriena osatzea
 • Fakultateko espazioak gestionatzea, bai eta ikastegiak IMG ikasgelategian dituen guneak ere
 • Azpiegiturak behar bezala daudela bermatzea
 • Fakultateko Berdintasun arloko ekintzak kudeatu

Praktiketako eta Enplegagarritasuneko Dekanordea

Garazi Labayru Isusquiza
Telefonoa: 943.018.321
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.praktikak.dekanordea@ehu.eus

Eginkizunak

 • Graduko eta masterretako curriculumeko kanpo praktiketako eta borondatezko praktiketako plazak gestionatzea
 • Practicumeko Batzordea koordinatzea
 • Garapenerako lankidetza praktikak bultzatzea
 • Praktiken katalogoa eguneratzea eta hedatzea
 • Praktiketarako hitzarmen berriak gestionatzea
 • Osasun Psikologia Orokorreko masterreko Batzorde Akademikoan parte hartzea

Mugikortasun Dekanordea

Edurne Elgorriaga Astondoa
Telefonoa: 943.018.319
Helbide elektronikoa: nazioartekoak.psikologia@ehu.eus

Eginkizunak

 • Egun dauden programen bidez, ikasleen mugikortasuna gestionatzea
 • Mugikortasun hitzarmen berriak sustatzea beste unibertsitate batzuekin
 • Fakultateko barne eta kanpo komunikazioa koordinatzea

Administratzailea

Loli Alonso Crespo
Telefonoa: 943.018.315
Helbide elektronikoa: loli.alonso@ehu.eus

Eginkizunak

 • Fakultateko administrazio eta zerbitzuetako langileen buru izatea
 • Aurrekontua gestionatzea
 • Baliabideak eta zerbitzuak gestionatzea
 • Ikastegiko Larrialdi Plana ezartzea idazkari akademikoarekin batera
 • Baliabideak modu jasangarrian gestionatzen direla zaintzea EKOSCAN
 • Fakultatera datozen irakasle-ikertzaile eta AZPko langile berrien harrera koordinatzea

Dekanotza Taldearen laguntza langileak

Dekanoaren Idazkaria

Tere Markiegi Amondarain
Telefonoa: 943.018.318
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.dekano-idazk@ehu.eus

Zentroko Teknikaria

Arantza González Larraina
Telefonoa: 943.015.637
Helbide elektronikoa: arantza.gonzalez@ehu.eus

Kokapena eta Komunikazioak

Kokapena

1. solairua, eraikuntzaren erdikaldea, 1D25 lokala

Komunikazioak

Telefonoa: 943.018.318
Faxa: 943.015.731
Helbide elektronikoa: psikologia.fak.dekano-idazk@ehu.eus