Kalitatea

Kalitate_politika

Kalitate Politika

Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Psikologiako Fakultatea etengabeko hobekuntzarekin konprometitutako zentroa da, gaur egun dauden kalitate- eta bikaintasun-estandarrekin bat etorriz eta UPV/EHUren balioekin, misioarekin eta ikuspegiarekin bat etorriz.


2003. urteaz geroztik, dekano-taldeek kudeaketaren kalitatearen kultura garatzea bultzatu dute, funtsezko hainbat ekintzaren bidez: kalitate-batzorde bat sortzea, zenbait hobekuntza-talde sortzea eta Euskalitek (Bikaintasunerako Euskal Fundazioa) 2007an eta 2009an emandako kudeaketaren etengabeko hobekuntzarekiko bi konpromiso-diploma lortzea. Gainera, 2005etik urtero autoebaluazioak egiten dira EFQM (European Foundation for Quality Management) eta Audit ereduan oinarrituta, eta Prozesuen araberako Kudeaketa Sistema berrikusi eta eguneratzen da. Halaber, 2013an, unibertsitate-prestakuntzaren kalitatea bermatzeko barne-sistemaren ezarpenari buruzko Audit ziurtagiria eskuratzeko txostena lortu zen.


2015eko urrian Psikologia Fakultateak Psikologia Gradua egiaztatzea lortu zuen, eta 2018an Osasun Psikologia Orokorra Masterra egiaztatzea. Era berean, 2018an AUDIT-MGA ebaluazio bikoitza egin zitzaion, Audit ziurtagiria berrituz bere SGICerako, eta Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Aurreraturako Zilarrezko A lortu zuen.


Azkenik, 2019an, Psikologia Fakultateak Egiaztapen Instituzionala lortu zuen, 420/2015 Errege Dekretuan ezarritako baldintza guztiak betetzen zituelako, eta Unibasq-ek ebaluatu zuelako.


Autoebaluaziorako, funtsezko adierazleetan lortutako emaitzak eta joerak aztertzeko eta interes-taldeen beharrak aztertzeko prozesu sistematiko hori oinarritzat hartu da Psikologia Fakultateko hurrengo Plan Estrategikoak egiteko. Gaur egun, 2015-2019 aldirako Plan Estrategikoa dago indarrean. Zentroak bere jardueraren berri ere ematen du, dagozkion kudeaketa-txostenak argitaratuz. Txosten horietan urteko kudeaketa-planak jasotzen dira, bai eta funtsezko adierazleetan emaitzei eta joerei buruzko informazioa ere.


Zentroaren Kudeaketa Sistemak Unikude plataforma erabiltzen du (kudeaketa laguntzeko online aplikazioa), zeina Fakultateko Kalitatea Bermatzeko Barne Sistemaren jarraipenari eta hobekuntzari dagokienez erreferentea baita.

 

Ziurtagiriak

Reconocimiento de plata a la gestión avanzada
Audit
Unibasq