presentacion

Irakaslana Ebaluatzeko Zerbitzua

Irakaslana Ebaluatzeko Zerbitzuak (SED/IEZ) bere eginkizunen artean ditu irakaskuntzako prestakuntza-ebaluazioko prozesuak sustatzea, diseinatzea, garatzea eta horiei buruz aholkatzea.

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

 • DOCENTIAZ Programa: UPV/EHUko irakasleen irakaskuntza-jardueraren ebaluazioa.
 • Irakasleen irakas-jardueraz ikasleek duten iritziari buruzko inkesta:
  • Gradua eta graduondokoa
  • Practicuma
  • Doktoregoa
 • Ikasleei Unibertsitateko esperientziari buruzko iritzi-inkesta.
 • UPV/EHUko langileei egindako gogobetetasun-inkesta (administrazioko eta zerbitzuetako langileak, irakasle ikertzaileak).
 • Irakasleentzako egiaztapen-ziurtagiriak.