Irakaslana Ebaluatzeko Zerbitzua

Irakaslana Ebaluatzeko Zerbitzuak (SED/IEZ) irakaskuntza ebaluatzeko prozesuak sustatu, diseinatu eta garatzen ditu, baita horietan parte hartzen dutenei aholkuak eta trebakuntza eman ere. Hona zein diren jarduera nagusiak:

  • DOCENTIAZ UPV/EHUko irakasleen irakaslana ebaluatzeko programa.
  • Ikasleen iritzi inkesta graduko eta graduondoko irakasleen irakaslanari buruz.
  • Graduko Nahitaezko Kanpoko Praktiken (Practicuma) irakasle, ikasle eta begiraleei zuzendutako iritzi inkesta.
  • Irakasleentzako akreditazio agiriak.