Info_Materiales_y_superficies-Geocronologia_protocolo_acceso

GEOKRONOLOGIA ETA GEOKIMIKA ISOTOPIKOAREN ZERBITZUA (IBERCRON)

Sartzeko protokoloa

Protokolo orokorra

Geokronologia eta Geokimika Isotopikoan sartzeko, SGIkerretara sartzeko eta eskuragarri dauden zerbitzuak erabiltzeko protokoloan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.