Info_Materiales_y_superficies-Geocronologia_equipamiento

GEOKRONOLOGIA ETA GEOKIMIKA ISOTOPIKOAREN ZERBITZUA (IBERCRON)

Tresnak

Zerbitzu Orokorrak honako ekipamendua du:

Isotopo egonkor eta erradiogenikoen analisia

  • Ionizazio termikozko iturridun sektore magnetikozko masa-espektrometroa (TIMS, Finnigan MAT-262), 8 Faraday kaxa automatizatu, pirometro optiko, elektroi sekundarioen biderkagailu eta RPQ iragazkiduna; Spectromaten elektronika eta software eguneratuekin.
  • Detektagailu anitzeko, induktiboki akoplatutako plasma iturridun bereizmen handiko masa-espektrometroa (MC-ICP-MS, Neptune), 9 Faraday kaxa, 8 ioi-kontagailu, elektroi sekundarioen biderkagailuduna, plasma lehorrekin erabiltzeko aukera ematen duen interfasea eta desolbatazio bikoitzeko sistemaduna.


Argazkia: Ionizazio termikozko iturridun Finnigan MAT 262 masa espektrometroa.


Argazkia: Neptune detektagailu anitzeko induktiboki akoplatutako plasma iturridun bereizmen handiko masa-espektrometroa, lagin-hargailu eta bitan desolbatatzeko sistemarekin.

 

Mikroanalisi elemental eta isotopikoak

  • RESOLUTION SE (Applied Spectra) laser-ablazio sistema, bi espectrometroekin lan egin dezakeena (Q-ICP-MS eta MC-ICP-MS); lagin solidoetan analisi elemental eta isotopikoak egiteko.

Elementuen analisia

  • Emisio atomikoko espektrometroa (ICP-AES, Optima 8300) eta induktiboki akoplatutako plasma iturridun masa-espektrometro kuadrupolarra (Q-ICP-MS, Xseries 2), talka gelaxka, laginak sartzeko FAST sistema, gasen bidez diluitzeko aukera eta ioi kromatografien bitartez espeziazio analisiak egiteko ekipamendua duena.

Beste ekipoak

  • Ezabatze kimikoa duten anioi eta katioien analisirako Metrohm 761 Compact IC ioi-kromatografoa eta lerro-ultrairagazpedun Metrohm 838 lagin-prozesadorea.
  • Xehatze, ehotze eta mineral-banaketa ekipoak (xehatze makinak, eraztun- eta disko-errotak, Wilfley mahaia, likido dentsoak, banatzaile magnetikoak, abrasioa, etab.).
  • Metalik gabeko gela zuria, laginak kontaminazio arazorik gabe prestatzeko behar den ekipamenduarekin, hala nola, PPezko fluxu laminarra duten kabinak, disolbatzeko equipoak, balantzak, erreaktiboak destilatzeko kuartzozko eta Teflonezko sistemak…
  • Fusio-disoluzioen bidez laginak prestatzeko gailu automatikoak (Fluxy eta Katanax K1).

gal_img_geo_equip

Ekipamenduaren argazkiak