PERFIL_INVESTIGADOR

Ikerketa-profila

Ernalkuntzaren, garapenaren, ama zelulen, zahartzearen, eta minbiziaren mekanismo zelular eta molekularrak.