w_VARISBLIP

B, Li, P eta beste elementu arraroen portaera lurrazaleko materialetan Orogenia Variskarrean (VARISBLIP)

 
Saila(k)
Geologia
Zientziaren esparrua(k)
Lur zientziak – Kristalografia eta Mineralogia
Ikertzaile Nagusia (IN): Encarnación Roda Robles IN-laguna:

Partaideak

Alfonso Pesquera Pérez, Pedro Pablo Gil Crespo, José Miguel Herrero Rubio, Idoia Garate Olave eta Jon Errandonea Martin

Hitz gakoak

Pegmatita, Turmalinita, Orogenia Variskarra, Zona Zentroiberiarra,  Litioa, Boroa, Fosforoa

Deskribapena

Zona Zentroiberiarrean (Espainia eta Portugal) arrunta da elementu arraroetan (Li, Sn, Nb-Ta, Be, B, F eta P) aberatsak diren pegmatiten presentzia. Gorputz hauen azterketak interes ekonomiko eta zientifikoa dakar, fase magmatiko eta hidrotermalaren arteko trantsizioari buruzko ezagutza garrantzitsuak lor baitaitezke, baita magma granitiko eta pegmatitikoen kristaltzean zehar aurretik aipatutako elementuen portaera geokimikoari buruzkoa. Bigarren ikerketa lerroa eremu berdineko turmalinan aberatsak diren arrokei buruzkoa da, Orogenia Variskarrean emandako turmalinizazio prozesuen inguruan boroaren jatorria, balizko birziklapena, eboluzioa eta banaketa identifikatzeko asmoz. Bi ikerketa lerroak erlazionatuta egonik, beraien garapenak aztergai den eremuko jakintza geologikoan ekarpen garrantzitsua suposatuko luke.

Ikerketa-Lerroak

  1. Li, Sn, P, B, Nb eta Ta-n aberastuta dauden Variskar garaiko arroka pegmatitikoen mineralogia, geokimika, petrogenesia eta eskualdeko banaketa Zona Zentroiberiarrean zehar.
  2. Turmalinitak: turmalina indikatzaile petrogenetiko modura, B-aren jatorria Zona Zentroiberiarrean.

Ekipamendua

 

Web orrirako esteka

 

Harremanetarako

encar.roda@ehu.es