w_convalidaciones_2022/23

Irakasgaien baliozkotzeak

2023/24 IKASTURTEA

 Eskaera egiteko epea: 2023ko irailaren 4tik 12ra.

Prozedura eta aurkeztu beharreko dokumentuak: 

Dagokion formularioa beteko da eta kasu bakoitzean, eskatutako dokumentazio eskaneatuta erantsiko da. 

Nahitaezkoa izango da Fakultateko Idazkaritzan dokumentazioaren originalak aurkeztea (Egiaztatze Kode Seguruarena - EKS dituzten dokumentuak izan ezik) 

Kontakturako e-posta: ztf.zentru-idaz@ehu.eus 
 

Dokumentazioa:

 1. Zientzia eta Teknologiako Fakultatetik datozen ikasleek:

           - Eskabide-orri orokorra (edo eskabide-orri espezifikoa balego) 
   
 2. UPV/EHUren beste ikastegi batetik datozenek:
   
           - Eskabide-orri orokorra
           - Egindako irakasgaien programak, jatorrizko ikastegiak zigilatuta 
   
 3. Beste unibertsitate batzuetatik datozen ikasleek:

           - Eskabide-orri orokorra 
           - Ikaslearen Ziurtagiri Akademikoa 
           - Ikasketa plana 
           - Egindako irakasgaien programak, jatorrizko ikastegiak zigilatuta. 
   
 4. Goi mailako heziketa zikloetako ikasketak dituzten ikasleek: 

           - Eskabide-orri orokorra
           - Espediente akademikoa 
           - Ikasketa plana 
           - Egindako irakasgaien programak, jatorrizko ikastegiak zigilatuta. 


(Atzerrian egindako ikasketarako dokumentuek ofizialak izan behar dute, legeztatuta egon behar dute eta, hala badagokio, gaztelaniara itzulita) 
 

Eskaera:

 1. ZTFko beste titulazio batean ikasitako irakasgaiak. Web formularioa
  Informazioa: ZTFeko graduen arteko aitortza taulak 
 2. EHUko beste zentru batean egindako irakasgaiak. Web formularioa
 3. Beste unibertsitate batean egindako irakasgiak. Web formularioa
 4. Goi Mailako Heziketa Ziklo batean egindako irakasgaiak. Web formulario
  Informazioa: ZTFeko graduen eta Goi Mailako Heziketa Zikloen arteko aitortza taulak 
   

Eskari orria:

Araudia: