Ingeniaritza Kimikoko Graduko Zeharkako Gaitasunak

GO11. Egoera berrietara moldatzeko aldakortasuna eta arazoak sormenez, arrazoiketa kritikoz eta konpromiso etikoz konpontzeko gaitasuna, bake kulturala sustatuz.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c         6a, 6b, 6c, 6d
GO12. Ezagutzak, emaitzak eta abileziak komunikatu diziplina eta hizkuntza anitzeko ingurune batetan.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5b, 5c, 5d, 5e  
GO13. Taldeak antolatu, planifikatu eta zuzendu, dibertsitate kulturala, berdintasun eskubideak eta diskriminazio eza aintzat harturik.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
    3a, 3b      
GO14. Ikasketa trebetasunak garatu, espezializazio ikasketak eta ikerketak burutu ahal izateko.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
      4a, 4b, 4c    

 

M01CM06. Ikaskuntzari aplikaturiko informazio eta komunikazio  teknologiak erabili. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b     5e  
M02CM08. Ikaskuntza aurreratuan informazio eta komunikazio teknologiak erabili.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b     5e  
M03CM11. Ikaskuntza aurreratuan informazio eta komunikazio teknologiak abilezia handiz erabili.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b     5e  
M04CM4. Informazio iturriekin  eta datu baseekin erlazionaturik dauden areagotze moduloan ikasitako ikasgai zehatzak trebetasunez erabili.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b     5e  
M05CM5. Informazio eta komunikazio teknologikoen eta informazio iturrien erabilera, kanpo praktiketako lan ingurumenean eta azken txostenaren garapenean aplikatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b     5e  
M06CM5. Komunikazioaren eta informazioaren teknologiak informazio iturrien erabilera aplitau karrera amaierarako lanaren garapenean eta ofimatikako laguntza tresnak ahozko aurkezpenetan, lortutako emaitzen ahozko aurkezpenean  eta ateratako kanpo ondorioetan aplikatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b     5e  

 

M01CM07. Eskuratutako ezagutzak idatziz komunikatu eta transmititu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5c  
M02CM09. Eskuraturiko ezagutzak adierazpen idatzian komunikatu eta transmititu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5b, 5c  
M03CM12. Eskuraturiko ezagutzak adierazpen idatzian komunikatu eta transmititu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5b, 5c  
M04CM5. Idatziz zein ahoz, eraginkorki komunikatu eta igorri eskuratutako ezagutzak, emaitzak eta trebetasunak ingurune eleanitzean eta disziplina anitzean.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5b, 5c, 5d  
M05CM6. Komunikatu eta helarazi, eraginkorki eta modu ordenatuan, txosten idatzi baten bidez, kanpo praktikan eskuratutako ikastaldiaren emaitzak.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5c 6a
M06CM6. Komunikatu eta helarazi, eraginkorki eta modu ordenatuan, txosten idatzi eta ahozko aurkezpen baten bidez, gradu amaierako lanean lortutako ikastaldiaren emaitzak.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5b, 5c, 5e 6a

 

M01CM08. Jarduerak antolatu dibertsitate kulturala aintzat harturik.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b   3b     6a
M02CM10. Jarduerak antolatu eta planifikatu dibertsitate kulturala aintzat harturik.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b   3b 4a, 4b, 4c   6a, 6b
M03CM13. Jarduerak antolatu dibertsitate kulturala aintzat harturik eta taldeen zuzendaritzan bidea urratuz.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c   3b 4a, 4b, 4c   6a, 6b, 6c, 6d
M04CM6. Antolatu, planifikatu eta liderra izan talde lanen jardueretan. Kulturanitzari eta ezberdintasunari aitormena eginez.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c   3a, 3b     6a, 6b, 6c, 6d
M05CM7.  Kanpo praktiken inguruan, jardunaldiko proposamenetan liderra izanik, jardunaldiak antolatu eta planifikatu,tutore akademiko eta industrialak bideratuta.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a   3b 4a   6a, 6b, 6d
M06CM7. Bideratuta dauden jarduerak helburaren lorpenerako eta erantzunak gradu amaierako lanaren inguruan antolatu eta planifikatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a   3b 4a   6a, 6b, 6c, 6d

 

M01CM09. Arrazoimen kritikodun eta izpiritu sortzailedun lan-taldeetara moldatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c   3a, 3b      
M02CM11. Arrazoimen kritikodun eta izpiritu sortzailedun lan-taldeetan parte hartu eta zuzendu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c    3a, 3b      
M03CM14. Arrazoimen kritikodun eta izpiritu sortzailedun lan-taldeak zuzendaritza garatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c    3a, 3b      
M04CM7. Gogo eraikitzailea eta arrazoitze kritikoarekin, espezialitate ezberdinetatik datozen kideekin lan taldetara egokitu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a 2c 3a, 3b 4c    
M05CM8. Ingurumen industrialean, ispiritu erakitzailearekin eta arrazoitze kritikoarekin lan taldea egokitu esparru akademikora.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1b   3a, 3b   5a 6b
M06CM8. Bere kasuan, parte hartu eta lehena izan, gradu amaierako lanean nahasita dagoen lan taldean, arrazoitze kritikoarekin eta ispiritu eraikitzailearekin.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b   3a, 3b     6d

 

M01CM10. Oinarrizko gaietako arazoak konpondu, kalitatezko irizpideez baliatuz eta ingurugiroarekiko sentsibilitatea izanik.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1c 2a, 2b, 2c       6a, 6b
M02CM12. Industrial adarreko ikasgai komunetako arazoak konpondu, kalitatezko irizpideez baliatuz eta ingurugiroarekiko sentsibilitatea izanik.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1c 2a, 2b, 2c       6a, 6b
M03CM15. Ingeniaritza kimikoko ikasgaietako arazoak konpondu, kalitatezko irizpideez baliatuz eta ingurugiroarekiko sentsibilitatea izanik.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1c 2a, 2b, 2c        
M04CM8. Ikasitako ikasgai zehatzen arazoak konpondu, aukera arazoak proposatu, hauek guztiak kalitatearen irizpideekin planteatuta, sentiberatasuna ingurumenarekiko, jasangarritasuna, irizpide etikoa eta bakearen sustapena.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c     4a, 4b, 4c    
M05CM9. Lan giroan egoera ezberdinetara egokitzeko aldakortasuna, iniziatiba, sormena, arrazoitze kritikoa eta konpromiso etikoa eta bakea sustatuz.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c     4a, 4b, 4c    
M06CM9. Proiektu baten garapenean sor daitezkeen arazo ezberdinei egokitzeko aldakortasuna eta konponbide egokienak planteatu, iniziatiba, sormena eta arrazoitze kritikoa, konpromiso etikoa eta bakea sustatuz.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c     4a, 4b, 4c