w_Bienio_23-24_GEMELA

GEMELA: GEologia graduko MEndi eta LAborategiaren koordinazio-berrikuntza

Taldeko kideak

 • Martin Arriolabengoa (koordinatzailea)
 • Sonia Garcia de Madinabeitia (koordinatzailea)
 • Luis Miguel Agirrezabala
 • Ainhoa Alonso
 • Arantza Aranburu
 • Juan Ignacio Baceta
 • Pedro Angel Fernandez
 • Idoia Garate
 • Ane García
 • Pedro Pablo Gil
 • Maria Jesus Irabien
 • Mikel Lopez
 • Xabier Murelaga
 • Luis Angel Ortega
 • Aitor Payros
 • Jose Francisco Santos
 • Miren Karmele Urtiaga
 • Iñaki Yusta
 • Maria Cruz Zuluaga

 

Laburpena

GEMELA proiektuak, IKDi3 Laborategia berrikuntza proiektuen 2023/24 deialdiaren LORATU prototipoan sartuta dagoenak, 2021/22 ikasturtean Geologiako Graduaren berrikuspen prozesuan antzemandako gabeziak konpontzea planteatzen du, batez ere zeharkako konpetentziei, gaitasun praktikoak eskuratzeko eskasiei eta koordinazio ezari lotutakoak.

GEMELAk 2., 3. eta 4. mailako ikasgaiak sartzen ditu, eta horietan landa-laneko eta laborategiko gaitasunek garrantzi handia dute. Proiektua garatzen den bitartean, jarduera praktikoak berriz diseinatuko dira, eta konpetentzia espezifikoak nahiz zeharkakoak eskuratuko dira, mailakatuta, elkarrekin lotuta eta ikasleengan oinarrituta. Horretarako, euskarri komun bat ezarri nahi da irakasgai guztietarako, landa-koadernoa eta/edo fitxa petrografikoak, datuen lorpen egoki eta homogeneoa errazteko. Gainera, jarduera praktikoak birmoldatzea planteatzen da, eremuan oinarritutako ikaskuntza modu orokorrean erabiliz (FBL: Field-Based Learning), ikasleen errendimendu kognitiboa hobetzeko eta hainbat gaitasun garatzen laguntzeko.

GEMELA proiektuan proposatutako jarduerak, beraz, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan koherentzia handiagoa lortzera bideratuta daude, gaitasun nagusiak mailaka txertatuz.