w_MeCeMiBaCa

Eusko-Kantauriar eskualdeko Meso-Zenozoikoko Milankovitchen zikloen ikerketa-taldea: astrokronologia eta orbitalki behartutako aldaketa klimatikoen ingurumen eragina (MeCeMiBaCa)

 
Saila(k)
Geologia
Zientziaren esparrua(k)
Luz zientziak
Ikertzaile Nagusia (IN): Aitor Payros IN-laguna:

Partaideak

UPV/EHU: Aitor Payros, Luis Miguel Agirrezabala, Mikel Lopez-Horgue, Javier Arostegi, Naroa Martínez-Braceras, Victoriano Pujalte (emeritoa).

Bestelako erakundeak: Alejandro Robador (Instituto Geológico y Minero de España), Idoia Rosales (Instituto Geológico y Minero de España), Jaume Dinarès-Turell (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italia), Silvia Ortiz (PetroStrat, UK).

Hitz gakoak

Mesozoikoa, Zenozoikoa, Eusko-Kantauriar eskualdea, aldaketa klimatikoa, Milankovitchen zikloak, astrokronologia, gertakari hipertermalak, gertakari ozeaniko anoxikoak

Deskribapena

Deskribapena  (gehienez 800 karaktere)

Egungo klima-aldaketa arrazoi naturalen ondorio da batetik (ziklo astronomikoek eragindako eguzkitzapen-aldaketak) eta eragin antropikoen ondorio bestetik (negutegi-gasen pilaketa atmosferan). Etorkizuneko iragarpenetarako zalantzak daudenez, klima eta ingurumenaren arteko erlazioen ezagutza hobetzea bilatzen da erregistro geologikoko informazioa baliatuz, batez ere negutegi-efektu bortitzeko garaietakoa (adibidez, duela 30-200 milioi urte arteko Paleogeno, Kretazeo eta Jurasikokoa). Eusko-Kantauriar eskualdeko adin horretako segida sedimentarioek klima-aldaketako gertakariek izandako ingurumen-eraginaren seinalea gordetzen dute, bai jatorri orbitala izan zutenak eta baita negutegi-efektu bortitzak eragindako gertakari hipertermalei lotutakoak ere.

Ikerketa-Lerroak

  1. Paleoklimatologia
  2. Paleoingurumen analisia
  3. Astrokronologia
  4. Kartografia geologikoa
  5. Estratigrafia
  6. Sedimentologia
  7. Petrologia
  8. Mineralogia
  9. Geokimika
  10. Paleontologia

Ekipamendua

Landa-lan eta laginketarako materiala. Arroken kolorimetria, suszeptibilitate magnetikoaren neurketak, elementuen analisi geokimikoa eta kaltzimetriak egiteko laborategiko azpiegiturak. Lagin (mikro)paleontologiko eta petrografikoak prestatu eta aztertzeko tresneria. X-izpien difrakzioaren eta mikroskopio elektronikoaren bidezko analisi mineralogikoak. Denbora-serieen analisirako eta aldagai anitzeko analisi estatistikoetarako softwarea.

Web orrirako esteka

 

Harremanetarako

a.payros@ehu.eus