w_HealthOmics

Genomics and Health (HealthOmics)

 
Saila(k)

(1) Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia
(2) Inmunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia
​​​​​​(3) Matematika

Zientziaren esparrua(k)
Genetika, Genomika, Mikrobiologia molekularra, Biomedikuntza
Ikertzaile Nagusia (IN): Begoña M. Jugo Orrantia IN-laguna: Miren Basaras Ibarzabal

Partaideak

Irakasleak: Ana María Valle Martín, Miren Elixabete Arrese Arratibel

Ikertzaileak formazioa: Martin  Bilbao-Arribas, Rosario Almela Ferrer

Hitz gakoak

Erantzun inmunea, RNAseq, miRNAk, lncRNAk, mikrobiota

Deskribapena

Gure Ikerketa-taldearen helburu nagusia metodologia omikoen bidez gaixotasun infekziosoen mekanismoetan sakontzea da. Gure ikerketak patogeno espezifiko eta gaixotasunen ezagutza sakona, laginen hautaketa zaindua eta modu egokian garatutako eredu-sistemak inkluditzen ditu. Helburu espezifikoen artean, eta ostalari-patogeno elkarrekintzari dagokiola, ondokoak daude:  

- Agente infekziosoekiko erantzun inmunearekin erlazionatutako elementu genomikoen (bai gene zein RNA ez-kodetzaileak) detekzioa eta karakterizazioa.

- Ostalariaren mikrobiota eta agente infekziosoen erlazioen ikasketa hurbilketa metagenomikoen bidez.

- Txertaketa eta txerto-laguntzaileen erantzun inmunearen azterketa analisi transkriptomikoen bidez.

Analisi hauek birusen aurkako erantzun inmunean inplikatutako gene eta elementu erregulatzaileen identifikazioa baimendu dezakete izaki ereduetan, eta bai gaixotasun zerbiko-maginalen diagnostikorako informazioa eman gizakietan.  Azkenik, garatutako txertoen hobekuntzarako edo txerto berrien diseinurako informazioa eskuratu nahi dugu.  

Ikerketa-Lerroak

  1. Laguntzaile aluminikoa duten txertoekiko erantzun inmunearen karakterizazioa metodologia transkriptomikoen bidez izaki ereduetan
  2. Mikrobiota zerbiko-maginalaren analisi metagenomikoa emakumeen gaixotasun infekziosoen modulatzaile gisa
  3. Jatorri birikoko miRNAen (v-miRNAk) detekzioa eta karakterizazioa.

Ekipamendua

  • Azido nukleikoen PCR bidezko anplifikazio eta analisi elektroforetikorako ekipamendua..
  • Ultrazentrifuga
  • Laginen gordeketarako aparatuak
  • Analisi bioinformatikoetarako ekipamendu informatikoa.

Web orrirako esteka

Eraiketa-lanetan

Harremanetarako

begonamarina.jugo@ehu.eus
miren.basaras@ehu.eus