w_GAMA

MATRIZE ANALISIAREN ETA APLIKAZIOEN TALDEA (GAMA)

 
Saila(k)
Matematika, Konputazio Zientzia eta Adimen Artifiziala
Zientziaren esparrua(k)
Matematika
Ikertzaile Nagusia (IN): Silvia Marcaida Bengoechea IN-laguna: Francisco Enrique Velasco Angulo

Partaideak

Agurtzane Amparan Larrabaster, Gorka Armentia Galán, Itziar Baragaña Garate, Juan Miguel Gracia Melero, Alicia Roca Martínez, Ion Zaballa Tejada

Hitz gakoak

Matrize Analisia; Kontrol-Teoria Matematikoa; Zenbakizko Aljebra Lineala; Matrizeak; Kontrol Sistemak; Sistema koadratikoak; Perturbazioak; Alderantzizko Problemak; Forma Kanonikoak; Faktore Inbarianteak; Kontrolagarritasuna; Behagarritasuna; Burutzeak; Azpiespazio Inbarianteak; Pseudoespektroak; Balio Propioak; Bektore Propioak; Balio Singularrak; Bektore Singularrak.

Deskribapena

EHUko Matrize Analisiaren eta Aplikazioen Taldea (GAMA) 8 ikertzailek osatzen dute: EHUko 7 eta Universidad Politécnica de Valenciako 1. 1981ean sortu zen, eta geroztik, gorabeherak izan arren, ikerketa lanean dihardu etengabe. Ikerketaren ildo nagusia Matrizeen Teoria da, Kontrol-Sistemen Teoria Matematikoari eta Perturbazioaren Teoriari aplikatua. Taldeak bi eremu jorratu ohi ditu: matrize eta sistemen inbarianteen inguruko alderantzizko problemak, matrize eta sistemak partzialki ezagunak direnean, eta bestetik, inbariante horien aldaketak matrizeen gain perturbazio txikiak egitean. Arlo horietan emaitza garrantzitsuak lortu ditu GAMA taldeak.

Ikerketa-Lerroak

  1. Kontrol-sistemen eta matrizeen egituraren azterketa
  2. Matrizeen eta sistema linealen perturbazio espektrala

Ekipamendua

Web orrirako esteka

www.ehu.eus/gama

Contacto

silvia.marcaida@ehu.eus