Breadcrumb

Info_Créditos-Libre-Elección

Aukera Askeko Kredituak

Beste erakunde batzuek antolatu eta Arabako Campuseko errektoreordeak babestutako jardueretan parte hartzen duten UPV/EHUko Plan Zaharretako ikasleentzat baliagarriak izango dira aukera askeko kredituak lortzeko. Hau da, ez dute balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat.

2013/2014 Ikasturtea

Soilik unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua zehazten duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak (2007ko urriaren 30eko BOEko, 260 zk.), ezarritako antolamendua baino lehenagoko Ikasketa-planak egiten ari diren ikasleentzat dira.