Mila esker gure ikerketetan parte hartzeko interesagatik. Mesedez, bete galdetegi hau eta zure perfilari egokitzen zaion esperimentu bat dugunean zurekin jarriko gara harremanetan.

 

Izen-deiturak

Jaioteguna

Tlfo. zenbakia

E-posta

Lateralitatea: EskubiaEzkertia

Etxean ikasitako hizkuntza(k) (ama hizkuntza)

GazteleraEuskaraBiakBeste bat(zuk) Zein(tzuk)?:

Hezkuntza eredua:

Etxetik kanpo ikasitako hizkuntza(k)

Gaztelera Ziurtagiria?
Euskara Ziurtagiria?
Ingelesa Ziurtagiria?
Frantsesa Ziurtagiria?
Beste batzuk Zeintzuk? Ziurtagiria?

Noiz ikasi zenituen? (zehaztu zein)

2. hizkuntza: Adina:
3. hizkuntza: Adina:
4. hizkuntza: Adina:

Non erabiltzen dituzu?(egin klik dagokienetan)

Ama hizkuntza Lanean/UnibertsitateanEtxeanAisialdianBeste lekuetan
2. hizkuntza: Lanean/UnibertsitateanEtxeanAisialdianBeste lekuetan
3. hizkuntza: Lanean/UnibertsitateanEtxeanAisialdianBeste lekuetan
4. hizkuntza: Lanean/UnibertsitateanEtxeanAisialdianBeste lekuetan

Oharrak

Baldintzak onartzen ditut*.

*Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 27an emandako 2016/679 EB Erreglamenduko 13. artikuluarekin bat etorrita (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko erreglamendua), honen bidez jakinarazi nahi dizut zure datuak UPV/EHUren erantzukizunpeko fitxategian gordeko direla, eta, era berean, honen berri ere eman nahi dizut: Kodearen tratamendua TI0091, “Datos Gogo Elebiduna-Mente Bilingüe” izenpean egingo da. Zure eskubideak egikaritzeko, web gunean dituzu eskari orriak: www.ehu.eus/babestu. Era berean, informazioa Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren web gunean duzu: http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu

Comments are closed.