IBON SARASOLA

Linguistics and Basque Studies
Faculty of Arts
Universty of the Basque Country (UPV/EHU)
ibon.sarasola@ehu.eus

Professor in Basque Philology. Lexicographer. Some works on lexicography: Euskal Hiztegia “Basque Dictionary” (1996) and Zehazki Gaztelania-Euskara Hiztegia “The Spanish-Basque Dictionary” (2005). Full member of The Royal Academy of the Basque Language since 1988, and director of the Orotariko Euskal Hiztegia “General Dictionary of Basque”. Awarded with the Euskadi Research Award in 2011. He has published several works on lexicography, dialectology, and the history of Basque literature, as well as essays, poetry and narrative.

PUBLICATIONS

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2013) Egungo Testuen Corpusa (ETC), Euskara Institutua. ISBN: bidean.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2011). Klasikoak Corpusa. Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: bidean.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2011). Goenkale corpusa. Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9886-9.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2011). Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-692-7180-3.

Landa, J.; Sarasola, I; Salaburu, P. (2010). Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura  (EHME). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9890-6.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2010). ZIO corpusa. Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-2474-5.

Fernández, B.; Sarasola, I. (2010). Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian”. Lapurdum, 14. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne. 55-75.

Fernández, B., Oihartzabal, B., Landa, J., Sarasola, I. (2010). -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44-2. University of the Basque Country. 457-510.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2009). Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-691-5564-6.

Sarasola, I. (2008-en elaboración). Egungo Euskararen Hiztegia (EEH). Euskal Herriko Unibertsitatea.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J.; Ugarteburu, I. (2008). Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-691-5564-6

Sarasola, I.; P.Salaburu, J. Landa, J.; Zabaleta, J. (2007).  Ereduzko Prosa Gaur (EPG). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9889-0.

Sarasola, I. (2005). ZEHAZKI Gaztelania-Euskara Hiztegia /Diccionario Castellano-Euskera. Alberdania. Pages: 952. ISBN: 9788496310667.

Sarasola, I. (2003). Lexicography in the last quarter fo the 20º century up to the publication of the Orotariko Euskal Hiztegia. Basque and (Paleo)Hispanic Studies in the Wake of Michelena’s Work.  Euskal Herriko Unibertsitatea, argitalpen Zerbitzua. Pages: 219-244. ISBN: 8483735660.

Sarasola, I. (2002). Euskal hiztegigintzaren  historiarako oharrak: Añibarro, Iztueta eta Aizkibelen hiztegiez, eta Azkueren hiztegigintzaz. Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk. Euskal Herriko Unibertsitatea. Pages: 611-628. ISBN: 9788483734063.

Alberdi, X.; Sarasola, I. (2001). Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia. Euskal Herriko Unibertsitatea, argitalpen Zerbitzua. Pages: 360. ISBN: 9788483733486.

Sarasola, I. (1998). La lengua Vasca. Enciclopedia Anaya.

Sarasola, I. (1997).  Lexicografía Vasca: El Diccionario General Vasco. Actas do Simposio de Lexicografía actual: elaboración de diccionarios.  Cadernos de lingua. Anexo 3. Pages: 141-155.  ISSN: 1130-5924.

Sarasola, I. (1996). Euskal Hiztegia. Kutxa Fundazioa-Fundación Kutxa. Pages: 856. ISBN: 84-7173-301-3.

Sarasola, I. (1984, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996). Hauta-lanerako euskal-hiztegia   9 volúmenes. (Vol. I a-aurten, 142 p.; II aurtiki-ebaki 144 p.: III ebaki-gabizain, 112 p.;   IV gabon-hegazterren, 118 p. ; V hegazti-jabe, 133 p.; VI jabedun-loratze, 135 p.; VII lorbide-orbain, 151 p.; VIII orbaindu-tolesdun, 145 p.; IX tolesgabe-zuztartu 144 p.). Kutxa Fundazioa-Fundación Kutxa.

Sarasola, I. (1982). Gaurko euskara idatziaren maiztasun-hiztegia. Diccionario de frecuencias del euskera escrito actual. Frecuency dictionary in the written basque language at present. Tres volúmenes. Ed. de la CAP de Guipúzcoa. Pages. 837+265+146+17.

Sarasola, I. (1977). Historia social de la literatura Vasca (Trad. De J. Antonio Cid de Euskal Literaturaren historia). Akal.

Sarasola, I. (1971). Euskal literaturaren historia. Lur. Pages. 151.ISBN: 9788470990175.

PH.D. DISSERTATIONS DIRECTED

Author: Mikel Lersundi Ayestaran.
2005 PhD Thesis: “Ezagutza-base lexikala eraikitzeko euskal hiztegiko definizioen azterketa sintaktiko-semantikoa”.
Universty: University of the Basque Country (UPV/EHU)
Author: Juan Martin Elexpuru Arregi.
1997 PhD Thesis: “Bergara aldeko Lexikoa”.
Universty: University of the Basque Country (UPV/EHU)
Author: Vitor Hidalgo Eizagirre.
1995 PhD Thesis: “Hitzen ordena euskaraz”.
Universty: University of the Basque Country (UPV/EHU)
Author: Josu Pikabea Torrano.
1991 PhD Thesis: “Literatur lapurtarraren bilakaera”.
Universty: University of the Basque Country (UPV/EHU)
Author: Miren Azkarate Villar.
1988 PhD Thesis: “Hitz konposatuak euskaraz”.
Universty: University of the Basque Country (UPV/EHU)
Author: Ines Pagola Hernandez.
1988 PhD Thesis: “Neologimos en la obra de Sabino Arana Goiri”.
Universty: University of the Basque Country (UPV/EHU)

Comments are closed.