2021

2022        2020        2019        2018        2017        2016        2015       2014        2013        2012        2011        2002-2010        CORPORA

 

Erdozia, K., Santesteban, M., & Zawiszewski, A. (coord.) (2021) Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta (UEUko ISBNa: 978-84-8438-800-5; EHUko ISBNa 978-84-1319-362-5). Bilbo. Pages: 184..
Fernández, B. (2021) Hizkuntza gogoan. Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-728-0. Pages: 120.
Fernández, B. & Etxebarria, E. (itzultzailea). Basque for English speakers. Nevada: Center for Basque Studies, Univ. of Nevada, Reno. ISBN: 978-1-949805-37-b. Pages: 144.

Lorenzoni, A.; Santesteban, M.; Peressotti, F.; Baus, C. & Navarrete, E. (2021) Dimensions of social categorization: Inside the role of language. PLoS ONE 16(7): e0254513. Doi: 10.1371/journal.pone.0254513

Baus, C.; Calabria, M.; Duñabeitia, J. A.; Hernández, M.; Ivanova, I.; Mahon, B.; Martin, C.; Navarrete, E.; Rodríguez-Cuadrado, S.; Romero-Rivas, C.; Runnqvist, E.; Santesteban, M.; & Strijkers, K. (2021) Memories: Albert Costa’s legacy. Journal of Neurolinguistics, 58, 100967. DOI: 10.1016/j.jneuroling.2020.100967

de la Cruz-Pavía, I., Marino, C., & Gervain, J. (2021) Learning word order: Early beginnings. Trends in Cognitive Sciences. DOI: 10.1016/j.tics.2021.04.011

Zuñiga, F. & Fernández, B. (2021) Basque antipassives revisited. In Katarzyna Janic & Alena Witzlack-Makarevich (ed.) Antipassive. Tipology, diachrony, and related constructions. Typological Studies in Language series130. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 621-640. DOI: 10.1075/tsl.130.19zun.

Berent, I., de la Cruz-Pavía, I. Brentari, D., & Gervain, J. (2021) Infants differentially extract rules from languageScientific Reports11, 20001. DOI: 10.1038/s41598-021-99539-8.

de la Cruz-Pavía, I. & Gervain, J. (2021) Infants’ perception of repetition-based regularities in speech: a look from the perspective of the same/different distinction. Current Opinion in Behavioral Sciences, 37:125–132. DOI: 10.1016/j.cobeha.2020.11.014

Mtz.de la Hidalga, G.; Zawiszewski, A. Laka, I. (2021) Going Native? Yes, If Allowed by Cross-Linguistic Similarity. Frontiers in Psychology-Language Sciences. Doi: 10.3389/fpsyg.2021.742127

Fernández, B. & Berro, A. (2021) Basque impersonals in comparison. Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences. Doi: 10.1515/ling-2020-0057

Laka, I. (2021) Euskara eta elebitasuna, premiazko ezagutza. Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 11 -14.

Erdozia, K- & Sanahuja, N. (2021) Bigarren hizkuntzen ikasketa-prozesua. Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 15 -32.

Arantzeta, M. (2021) Afasiaren diagnostikoa eta terapia pertsona elebidunetan: eraginkortasuna eztabaidan. Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 65 -88.

Santesteban, M. & Ugarte, M. (2021) Bi hizkuntza garun bakarrean: ¿Cómo controlamos zein hizkuntzatan hitz egin nahi dugun? Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 89-110.

Martínez de la Hidalga, G. (2021) Garunaren elektrofisiologia eta euskara. Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 111-128.

Zawiszewski, A. (2021) Bigarren hizkuntzaren prozesamenduaz. Zerk eragiten dio? Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 129-144.

Zimnukhova, S. & Erdozia, K. (2021) Begi-mugimenduen erregistroa bigarren hizkuntzen prozesamendu sintaktikoan. Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lankidetzan argitaratuta, p. 159-.

Arantzeta, M. (2021) Elebitasunaren onura zahartzaroan. Euskonews, 765. Eusko Ikaskuntza. ISSN 1139-3628. 

Azkarate, M. (2021) Gramatiken auzi batzuk.  Euskera 2020, 65, 2, 257-281.

Azkarate, M. Perez Gaztelu, E. (2021) Procesos de estandarización: los casos del euskera y del gallego. Treballs de Sociolingüística Catalana, Volume 31, p. 81-94

Pineda, A. & Odria, A. (2021) Estudi comparatiu del marcatge diferencial d’objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol). Treballs de sociolingüística catalana. Volume 31.

Comments are closed.