Projects

Espectrofotómetro UV-Vis-NIR con múltiples accesorios

Researcher(s):
Juan Manuel Madariaga Mota (IP)
Period:
from 2017 to 2017
Financing entity:
UPV/EHU
Total amount:
11.284,00 €
Description:

Referencia: INF17/13

Ministerio de Ciencia e Innovación + Horizon 2020 + Gobierno Vasco + UPV/EHU