Itun Ekonomikoaren eta Foru Ogasunen Ikerketarako Agiritegiaren proiektuak hiru ikerketa lerro nagusi garatzen ditu:

1. Itun Ekonomikoa eta euskal zerga sistema: Itun Ekonomikoa; Hitzarmen Ekonomikoa; Foru Ogasunak; Euskal zerga sistema; euskal sektore publikoaren zerga eta aurrekontu politika.

2. Deszentralizazio fiskala eta zerga-sistema konparatua: Federalismo fiskalaren teoria; deszentralizazio fiskala eta finantzarioa; Espainiako finantzaketa autonomiko sistema; Europar Batasuna eta Europako integrazio fiskal eta ekonomikoaren prozesua; zerga sistemen konparazio analitikoa.

3. Erakunde publikoak eta elite politikoen azterketa: Aktoreen prosopografia edo biografia kolektiboa: talde sozialak, elite politikoak eta administrari publikoak; ordezkari batzarren, parlamentuen eta erakunde publikoen azterketa eta bilakaera.

 

Informazio gehiagorako bisitatu: www.ituna.eus