Breadcrumb

Asset Publisher

Ziurtagirien eskaera

1) Ikasturte akademikoaren kalifikazioaren frogagiria

Ikasleak ikasturte bakoitzean kalifikazioaren frogagiri bat eska dezake doan. Frogagiri horren balioa ikasleari informazioa ematera mugatzen da.

2) Ziurtagiri akademiko pertsonala

Honakoa da prozedura:

  • Idazkaritzan edo internet bidez (GAUR) eskatzen da
  • Dagozkion tasak ordaintzen dira
  • Interesatuak eskaera egin ezin duenean, kudeaketa egiten duen pertsonak eskatzailearen NANaren fotokopia eta interesatuak sinatutako baimena aurkeztu beharko dira.