presentacion 2

Parte Hartuz Ikertaldea

Gure aztergaia demokraziaren eta herritarren parte-hartzearen arteko interfazean oinarritu da. 2002an eratu zenetik, taldeak demokraziaren partaidetza-dimentsioa aztertu du zeharkako ikuspegietatik (generoa, lurraldea, komunitate-artikulazioa), eskaletatik (tokikoa, nazionala eta nazioartekoa) eta ikuspegi sektorialetatik (hirugarren sektorea, erantzukizun politiko-teknikoa, hirigintza, identitatea, subiranotasuna...).

Etapa desberdinetan, taldeak bilakaera izan du, EAEko kartografia parte-hartzaileetatik (lehen aldia) kalitate demokratikoaren eta parte-hartzearen ikerketetaraino, bai nazioartean, bai EAEn, Europako testuingurua eta lurraldeetako herritarren sareak kontuan hartuta, eta hedapen parte-hartzaileko eta erakundeekiko elkartasuneko tarteko fase batetik igarota, esku-hartzerako eta ikerketarako proiektuen hazkundeak babestuta. Ziklo berri honetarako (2022-2025), taldeak demokrazia parte-hartzailea berriz pentsatzeko proposamenaren zirriborroa egin du, elkarlaneko gobernantzatik eta komunitate-garapenetik abiatuta, komunitatea egituratzeko eta herritartasun demokratikoa eraikitzeko modu parte-hartzaile berriak ikertzeko helburuarekin.

Ikerketa-ildoak
1. Gizarte-ongizatea eta demokrazia sakontzera bideratutako gizarte-politikak
2. Heuristika intersekzionala sakontze demokratikoan
3. Herritarren parte-hartzea, tresna parte-hartzaileak, sakontze demokratikoaren prozesuak eta emaitzak
4. Sakontze demokratikoa Europan eta Latinoamerikan: konparaziozko ikasgaiak
5. Gobernantza aurreratzailea: herritarren sareak eta demokratizazioa
6. Lurralde- eta sinbolo-artikulazioa parte-hartzetik: hiria eta Herria

Gaur egun, taldea 36 ikertzailek osatzen dute (31 doktore), eta 2016-2021 aldian 219 argitalpen eta 130 ikerketa-proiektu metatu dituzte.