Intervenciones públicas (2021)

Comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco

Vitoria-Gasteiz, 12 de abril de 2021

Hasteko, eskerrak eman nahi dizkiot gure Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordeari –eta, zehazki, gonbidatu gaituen taldeari– foro honetan agertzera eta datozen lau urteetan gure lanaren funtsezko ardatzak izango direnak azaltzera gonbidatzeagatik. Aukera hau baliatu nahi dut adierazteko gure errektore-taldea prest egongo dela beti foro honen aurrean gure zereginaren berri emateko, bai geure ekimenez bai hala eskatuko zaigun guztietan. 

Zalantzarik gabe, gauza bat da helburu batzuk finkatzea, eta beste bat, horren emaitzak. Dena dela, bide onetik eramango gaituen lehenengo baldintza da oinarri argiak eta baliabide egokiak izango dituen plan bat ezartzea. Alde horretatik, uste dut Euskal Herriko Unibertsitateak hartu duen norabidea sendoa dela.

Unibertsitate gisa, konpromiso bat dugu gizartearekin, konpromiso guztiz saihetsezina, unibertsitate publikoa garen aldetik. Gure  lanean, funts publikoak erabiltzen ditugu eta, beraz, funts horien erabileraren berri eman behar dugu. Eta ez hori bakarrik. Euskal gizarteak gure esku jarri dituen baliabideak nola erabiltzen ditugun azaltzeaz gainera, batez ere lortutako emaitzen berri eman behar dugu, hainbat alorretan gauzatzen diren emaitzak: formakuntzan, ikerketan, ezagutzaren transferentzian, zientzia-dibulgazioan, gizarte-eztabaidari eginiko ekarpenean, eta iritziaren, artearen eta kulturaren sorkuntzan; laburbilduz, gure gizartearen hobekuntzan, jakintzatik eta ikerketatik abiatuta. Horretaz guztiaz arituko naiz jarraian.

Jakina, errektore-talde berri hau ez da lanean hasi zerotik. Euskal Herriko Unibertsitatea eraikitzea, garrantzia eta dimentsio horretako erakunde bat eraikitzea, zeregin kolektibo bat da, eta orain arte egin den lana izugarria, arduratsua eta bikaina izan da.

Si, como decía Immanuel Kant, la inteligencia se mide por la capacidad de gestión de la incertidumbre, la Universidad del País Vasco ha demostrado ser una universidad inteligente, con capacidad de reacción y resiliencia. Esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, han tenido oportunidad de mostrarse de forma singular desde la mitad del curso 2019-2020, y lo sigue haciendo en este curso, no menos complicado que el anterior.

La UPV/EHU está superando esta situación de incertidumbre con buena nota. No lo digo yo, lo dice nuestro alumnado, a través de las encuestas realizadas. Terminamos el curso pasado con notable alto y la trayectoria de este curso también está siendo muy positiva.

Nuestras facultades y escuelas, todo el entorno universitario, es un lugar seguro. Evaluando la tasa de incidencia en la comunidad universitaria nos encontramos en zona amarilla, con la tranquilidad añadida de no tener focos de contagio en las aulas. Esto es el fruto de un trabajo responsable por parte de toda la comunidad universitaria, trabajo que aprovecho para agradecer y reconocer una vez más. Esa intensa labor hace que hoy podamos mantener la presencialidad en el máximo nivel permitido por las medidas de seguridad en las aulas. Con esas medidas alcanzamos un 75% de presencialidad.

Precisamente por el mantenimiento de esa presencialidad, reiteramos nuestra petición de que el personal universitario tenga el mismo tratamiento en el proceso de vacunación que el personal de educación secundaria. Esto lo hemos hecho llegar a quienes han de tomar estas decisiones, por todas las vías que tenemos a nuestro alcance, así lo quiero hacer constar también en sede parlamentaria.  

Con la vista puesta en los próximos años, la situación sanitaria es una variable más que debemos considerar. En todo caso, nuestro proyecto se desarrolla en dos coordenadas: espacio y tiempo; dónde estamos y en qué momento vivimos:

  1. Estamos en Euskadi. Así que defendemos nuestra identidad como universidad vasca, pública y generalista. El árbol que concibió Eduardo Chillida, coronado por el verso de José María Iparragirre, eman ta zabal zazu, sigue siendo la expresión más clara de esa visión: las raíces en nuestra tierra y las ramas abiertas al mundo.
  2. Estamos en 2021, en un contexto marcado por la situación sanitaria, pero también por grandes retos sociales: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la ONU, a los que añadimos un nuevo objetivo, el 18, dirigido a proteger e impulsar nuestra lengua y nuestra cultura. A los fines establecidos en esa agenda queremos contribuir desde la formación superior, mediante el avance del conocimiento y su impacto en la sociedad.

Hori horrela, Euskal Herriko Unibertsitateak euskara sustatzen du jakintza sortzeko hizkuntza gisa, eta bere alea jartzen du hizkuntzaren erabileraren zabalkundean eta corpus linguistikoaren hobekuntzan. Gure unibertsitatea 50.000 lagun inguruk osatzen duten komunitate bat da, eta esango nuke azpimarragarria dela euskararen erabilera komunitate horretan, bai kantitatean bai kalitatean.

Bestetik, unibertsitate gisa, bikaintasun akademikoa eta intelektuala dugu helburu, baina uko egin gabe –unibertsitate publikoa garen aldetik– ikuspegi ireki, integratzaile eta solidario bati, goi-mailako hezkuntza bermatuko diena hezkuntza hori jasotzeko gaitasuna eta borondatea duten pertsona guztiei.    

Adimen-gaitasunak ez du zerikusirik aukera ekonomikoekin. Izan ere, ekitatea eta inklusioa ezinbestekoak dira etekin handiena ateratzeko giza kapitalari, arrazoi ekonomikoengatik galtzen den talentua giza- eta ekonomia-baliabideetan eginiko desinbertsio tamalgarri bat delako.

Guretzat, tokiko ikuspegia eta ikuspegi inklusiboa ez dira eragozpen izan hazteko eta adar eta fruitu akademikoak mundura zabaltzeko. Aitzitik, gure ahalmen osoa aprobetxatu dugu beti, eta horri esker, duela hamarkada bat munduko 500 unibertsitate onenen artean geunden, eta duela bi urte, 400 onenen mailara igo ginen. Euskal Herrian egiten den ikerketaren eragile nagusia gara. Bordeleko Unibertsitatearekin batera, Nazioarteko Bikaintasun Campusa gara, eta duela gutxi ENLIGHT partzuergoa sortzea lortu dugu Europako beste zortzi unibertsitaterekin elkarlanean.

Lan arloarekin estu lotuta, Euskal Herriko Unibertsitatea aitzindari izan da unibertsitate prestakuntza dualean, eta erritmo onean hazten ari da oinarri teknologikoko enpresen alorrean.

Hain gaztea den unibertsitate batek ospea irabazteko egin dituen urrats handi horiek lan kolektibo baten emaitza dira, eta lan horretan, unibertsitateko kide guztien konpromisoa dago, unibertsitatea zuzendu dutenen konpromisoa, erakundeen babesa ahaztu gabe, eskertzekoa beti.

A partir de aquí, miramos el presente y el futuro enlazando nuestros proyectos con el Plan Estratégico vigente de la UPV/EHU hasta finales de 2021 y el Plan Universitario del Gobierno Vasco, que termina en 2022.  

Así, nuestro proyecto se apoya en los cinco ejes establecidos dentro del Plan Estratégico:

  1. Formación
  2. Investigación y Transferencia del Conocimiento
  3. Cultura y Sociedad
  4. Personas
  5. Gobernanza y Recursos

Expondré de forma muy resumida los objetivos que nos hemos planteado en cada uno de esos ejes y a continuación, también en cada uno de ellos, pondré ejemplos de resultados que esperamos obtener tras cuatro años de trabajo.

En el eje FORMACIÓN, las actividades definidas giran alrededor de objetivos, entre los que destacan la relevancia que queremos otorgar a conceptos como formación dual, internacionalización e innovación docente; la apuesta por la creatividad, capacidad de liderazgo, emprendimiento e interculturalidad, y el aprendizaje basado en retos dentro del consorcio ENLIGHT.

Apostamos, en nuestra estrategia de internacionalización, por seguir desarrollando el Campus transfronterizo Euskampus-Bordeaux, la Red Latinoamericana de Posgrados y la oferta Erasmus Mundus; la impartición de docencia en grado y posgrado, tanto en euskera como en una tercera lengua, especialmente el inglés; el refuerzo de la formación continua; la promoción de la vinculación de los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la mejora de la empleabilidad y de la movilidad internacional; el impulso de la vocación emprendedora; y la ampliación de la red de aulas universidad-empresa.

RESULTADOS. Esperamos en 2024 haber desarrollado programas conjuntos dentro del consorcio ENLIGHT y 5 programas más de Master Erasmus Mundus. Para entonces el 15% de nuestro alumnado participará en actividades de emprendimiento. Y todos nuestros centros contarán con acreditación institucional, lo que supone una garantía externa de la calidad de la gestión de nuestra oferta formativa.

 Bigarren ardatza IKERKETA ETA EZAGUTZAREN TRANSFERENTZIA da. Haren  helburuetako bat da II. Ikerketa Plana burutzea eta, behin hura ebaluatuta, plan berri bat egitea. Bikaintasunean oinarritutako ikerketa mantentzeaz gainera, talde gutxi dituzten arloak identifikatu nahi ditugu, eta ikerketa indartu arlo horietan. Talde berriei lagundu eta diziplinarteko lankidetzak adostuko ditugu.

Bestetik, badira ere Euskal Herriko Unibertsitateak lehendik ezarriak zituen beste helburu batzuk, orain indar handiagoz garatu nahi ditugunak. Esaterako, ikerketan ere, EHUagenda 2030 Plana bultzatzea; doktoregoaren balio erantsia gizartean zabaltzea; eta euskararen presentzia areagotzea ikerketan, transferentzian eta dibulgazioan. Horretarako, azpiegiturak hobetuko ditugu, eta hitzarmenak eta kontratuak egingo  ditugu enpresekin eta erakundeekin, unibertsitateari dagokion itzulkina –ekonomikoa edo akademikoa– bermatuz beti. 

EMAITZAK. 2024. urteari begira, espero dugu ordurako ikerketa-emaitzak EHUagenda 2030ean sartzea, eta gure unibertsitatea nazioarteko erreferente bihurtzea, diziplina anitzeko ikerketaren bidez, hiri jasangarriei eta gure itsasoaren zaintzari eta erabilerari eginiko ekarpenean.

Gaur egungo 1.300 kontratuen langa eta 10 milioi eurotik gorako itzulkina gainditu nahi ditugu I+G alorrean eta zerbitzu teknologikoetan. Gainera, gure unibertsitateko doktorego-tesien erdiak baino gehiago, euskaraz eginikoak barne, nazioartekoak izango dira, eta ikertzaileen erdiak gutxienez, emakumeak.

El tercer eje que hemos establecido se denomina CULTURA Y SOCIEDAD, el objetivo es no solo reforzar el papel de la Universidad del País Vasco como elemento nuclear de nuestra sociedad, sino que los problemas de esta se hallen en el centro mismo de la actividad universitaria, como objetos de estudio, debate e investigación. Proponemos enlazar nuestra actividad con otros agentes sociales a través de una mejora de la estrategia comunicativa y mediática. También queremos reforzar la actividad de apuestas estratégicas de relación con la sociedad como el foro de debate EHUgune y la red de alumnado egresado EHUalumni, red de la que les invito a formar parte, si han pasado por nuestras aulas.

Para intensificar esa interacción con el entorno algunas medidas son: impulso de nuestra estrategia de atracción de estudiantes (con atención a las posibilidades de formación en colectivos en situación de vulnerabilidad); diseño y estudio de políticas de igualdad de género en la sociedad; intensificación de la relación con la sociedad internacional, a través de la red Euskadi-Aquitania o el consorcio de universidades ENLIGHT. En el campo de la investigación hemos mencionado, como es habitual, la transferencia de conocimiento. Pues bien, creo que podemos y debemos contemplar la transferencia también desde una perspectiva más amplia, y concebir la transferencia de la cultura, la opinión y la creación artística, desarrolladas desde la universidad. Junto a ello, proponemos otros objetivos de sostenibilidad como disminuir el impacto ambiental en las actividades académicas.

RESULTADOS. Habremos desarrollado, en este período iniciativas como las siguientes: protocolo de actuación en casos de transexualidad, transgeneridad e intersexualidad; impulso del liderazgo femenino; oferta de cursos en euskera para estudiantes visitantes; desarrollo de una agenda cultural propia, que prime la creación y difusión de la cultura vasca y su proyección local e internacional; impulso de la obtención del certificado Bikain por más centros de nuestra institución; mayor porcentaje de personal con alto conocimiento de euskera; y reducción de un 50% en el uso de papel.

Planaren laugarren ardatzari PERTSONAK deitu diogu. Askotan esan dugun bezala, pertsonak dira gure unibertsitatean garrantzitsuena, eta haien bidez eraikitzen dugu gure ondare fisikoa eta intelektuala. Pertsonak zaintzeak lehentasuna izan behar duena beti, baina horrek esanahi berezia du egun pairatzen ari garen pandemian. Funtsezkoa da ingurune seguru eta ahalik eta erosoena sortzea; ez bakarrik ikuspegi partikular batetik, baita ikuspegi sozial eta akademiko batetik ere: zenbat eta handiagoa izan ingurune indibidualak sortutako ilusioa eta zenbat eta bateragarriagoak izan pizgarri partikularrak helburu kolektiboekin, orduan eta handiagoa eta kalitate hobeagokoa izango da gizarteari egingo diogun ekarpena.   

Ardatz honen helburuen artean daude sail eta unitate akademikoen eta antolakuntza-arlokoen plangintza, eta egonkortasunaren alde egingo duen ibilbide profesional erakargarri bat diseinatzea; horrek eskatzen du akonpainamendu bat ibilbide horren hasieran, transformazio digitalerako prestakuntza, lan bizitza hobetuko duten planak, eta eztabaidarako, ekarpenerako eta gogoetarako topaguneak sortzea. Euskara normalizatu behar da, baita jarduera akademikotik kanpo ere, eta ingelesaren erabilera sustatu. Gainera, sakon landu behar dugu gure erakundeko kide izatearen sentimendua, UPV/EHUko kide izatearen harrotasuna; unibertsitateko kolektiboek eginiko lana aitortu eta eskertu; eta ikasleen premiei erantzun. 

EMAITZAK. 2024. urterako, erreferentziazko plantillak izango ditugu irakasle-ikertzaileentzat eta Administrazio eta Zerbitzuetako langileentzat.

Gainera, ordurako txikiagoa izango da Administrazio eta Zerbitzuetako langileen behin-behinekotasuna –% 10etik behera egongo da–, eta laburragoak izango dira plaza hutsetan dauden irakasle-ikertzaile akreditatuak egonkortzeko itxarote-denborak. Doktoreen ehunekoa handiagoa izango da, baita hizkuntzen ezagutza ere, eta unibertsitatearekin inplikazio handiagoa izango duten ikasleak izango ditugu.

Por último, el eje GOBERNANZA Y RECURSOS pretende definir las herramientas y el entorno necesarios para desarrollar los objetivos antes descritos. Por último, el eje GOBERNANZA Y RECURSOS, pretende definir las herramientas y el entorno necesarios para desarrollar todos los objetivos establecidos

Para ello, es necesario que todos los colectivos universitarios participen en las estrategias de gobernanza, así como mejorar la financiación pública y privada de nuestra universidad. La ejecución eficiente del actual Plan Universitario debe tener su continuación en la negociación del Plan Universitario 2023-2026. Otro de los objetivos en este campo será simplificar, dentro de lo posible, la tramitación administrativa y disminuir las trabas burocráticas, implantando la contabilidad analítica y desarrollando la administración electrónica. También queremos crear una unidad de datos, acompañar a centros y departamentos en sus procesos de reorganización, y diseñar un Plan de Infraestructuras que apueste por el mantenimiento preventivo.

RESULTADOS. En esta área perseguimos para 2024 un fortalecimiento del compromiso social en el modelo de financiación pública, la aprobación de un programa de mecenazgo y un incremento sustancial en la captación de fondos externos; establecimiento del trámite de consulta pública de las normas internas; desarrollo del proyecto de construcción del nuevo edificio la Facultad de Medicina y Enfermería, para su puesta en funcionamiento para el curso 2024-2025 y la construcción del Edificio Korta II. En digitalización de trámites, en 2024 cada estudiante podrá realizarlos completamente desde su móvil. 

Bosgarren ardatzarekin lotuta, nabarmendu behar da gure inguruan gertatzen diren aldaketek eragina dutela –nola ez– unibertsitatearen jardueran, bereziki goi-mailako hezkuntzari eta unibertsitate publikoen kudeaketari eragiten dieten araudi-aldaketek. Era berean, Europako jarraibideen eraginpean ere gaude.

Unibertsitate-jardueraren araudiei buruzko eztabaida-mahaian, eragiten digute titulu berriak eta unibertsitate berriak onartzeko moduek, langileen kontratazioaren erregulazioak, eta baliabide publikoak erabiltzeari buruzko araudiak. 

Gaur egun, unibertsitate publikoek eta pribatuek emaitza akademikoen eta ikerketa-emaitzen berri eman behar dute. Neurtzen, ebaluatzen eta posizionatzen gaituzte, gure emaitzen eta horiek lortzeko eraginkortasunaren arabera.

En estos momentos de alta actividad normativa, es importante recordar que las universidades públicas nos regimos por las normas de las administraciones y que nuestra flexibilidad para realizar proyectos internacionales de medio o largo recorrido o para dotarnos de infraestructuras necesarias para la investigación está muy limitada. Cada euro que recibimos, ya sea público o privado, debemos gastarlo con arreglo a las normas que se nos aplican como universidad pública. Por tanto, el problema para crecer y mejorar resultados, pasa no solo por un incremento de la financiación, sino por dotarnos de una flexibilidad que nos permita competir con otros centros e instituciones que sí gozan de ella. Necesitamos poder vincular contratos laborales a proyectos de larga duración, tanto para PDI como para PAS. Creo que las universidades públicas somos la única administración con una misión clara de transferencia y de captación de recursos externos. Si la captación de recursos externos no puede acompañarse de mejora y agilidad de la gestión, nos ahogaremos en nuestro propio éxito.

Ez dago sekretu handirik gurea bezalako unibertsitate publiko baten funtzionamendua hobetzeko. Proiektu sendo baten gainean eraikitzen denean, eta proiektu hori heldutasunera iristen denean, aurrera egiten utzi behar zaio kontrako haize ahalik eta txikienarekin, arau publikoekin bai, baina erakundeari konfiantza emango dioten arauak, malgutasuna eta gardentasuna emango dietenak prozedurei, eta emaitzak eta kontu-ematea eskatuko dituztenak.  

Estos son, a grandes rasgos, los objetivos y planes para los próximos años: una universidad vasca, pública, generalista; una universidad internacional; una universidad abierta a todas las personas que quieran formarse en ella; una universidad dedicada a la formación y a la generación y transferencia del conocimiento; una universidad que ponga los retos sociales en el centro de su actividad.

Laburbilduz, kontua da haztea eta hobetzea. Euskal Herriko Unibertsitateak gero eta gauza gehiago egitea, gero eta hobeto, eta modu eraginkorrago batean. Eta hori, gainera, oso jakitun izanik gure zereginaz eta gure erantzukizun sozialaz, Euskal Herriko goi-mailako hezkuntza eta ikerketaren eragile nagusi garen aldetik.

Queremos crecer porque, usando las palabras de la psicóloga cognitiva Laura Schulz, si invertimos en educación como invertimos en alta tecnología, no sólo estaremos soñando con un mundo mejor: lo estaremos planeando.

Así que pondremos todo de nuestra parte para seguir desarrollando este proyecto conjunto de universidad pública. Nuestro compromiso es con ella, con quienes la hicieron posible y con quienes hoy la hacen crecer. Con conciencia de universidad pública, porque es la nuestra, la de ustedes, la de toda la sociedad vasca. Es la Universidad del País Vasco. 

Mila esker.