Ikuspegi orokorra

Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak Sailak hainbat ikerketa ildoak ditu bere jakintza arloekin lotuta: Elementu industrialen Diseinua, Ekodiseinua, Konputazio Geometria, Prototipatze Arineko Teknikak, Geometria lortzeko Teknika Optikoak, Egiaztatze Dimentsionala (GD&T), Atzera-ingeniaritza edo Alderantzizko Ingeniaritza, Produktuaren Bizi Zikloaren Kudeaketa, eta Proiektuen Kudeaketa eta Zuzendaritza.

Ikerkuntza proiektu hauek Doktore Tesiak, patenteak eta argitalpenak ahalbidetzen dute. Era berean, horietako lan batzuk bertako enpresekin eta beste ikerkuntza taldeekin ikerketa proiektu aplikatuak burutzeko balio dute.

Produktu Diseinurako Laborategia edo Product Design Laboratory  Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak Saileko ikerketa talde bat da Oinarrizko ikerkuntzan zein teknologi balio altuko produktua egiten duten enpresekiko transferentzia teknologikoan ibilbide luzea eta emankorra du. Alderantzizko Ingeniaritzako eta Prototipatze Arineko proba esperimentalak eta entseguak burutzeko laborategiak azken belaunaldiko tresneria industriala du.

DEHI (Dental Engineering – Hortz Ingeniaritza) Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolaren Donostiako atalean kokatuta dagoen Euskal Herriko Unibertsitateko Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak Saileko ikerketa talde bat da. Ikerketa taldearen izenak berak adierazten duen bezala, talde honek, ingeniaritza odontologian integratzea du helburu. Horretarako, ikerkuntza taldea prozedura birtual ezberdinak garatzen ari da, odontologia eremuan lan fluxu digitala (dental digital workflow) hobetzeko. Guztien artean alderantzizko ingeniaritzako teknikak dauka pisu gehien eta hau odontologian integratzea da bidea.

eMERG talde multianitza. Taldearen ikerketa zati bat Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak Sailean garatzen da. Materialen mikroegituren karakterizazioa 2D eta 3D egiten da. Mikroegitura horien karakterizazioaren zati bat mikroskopia bidez egiten da eta horren bidez mikroegituren 3D berreraikuntzak egin ahal dira. Eredu geometrikoak AutoCAD edo SolidEdge bezalako softwaretan sortzen dira eta horrela materialen portaeraren ulermena edota horien etorkizuneko propietateen simulazioa errazten dira.