INGELESA MINTEGIAK

Eskaerak aurkezteko epea: 2022eko urtarrilaren 11ean hasi eta 24an amaituko da.->IZEN-EMATEA<-

Parte hartzaileen kopurua workshop bakoitzean: gutxienez 8 eta gehienez 25.

AURREZ AURREKO MINTEGIAK: Mintegiak UPV/EHUk COVID-19 pandemiaren inguruan hartutako neurriak betez burutuko dira. Segurtasun-arrazoiak direla-eta aurrez aurre ezingo balira egin, mintegiak bideokonferentziaz garatuko lirateke Webex plataformaren bidez (tasen itzulketarik egin gabe).

1. A Guide into Academic Papers (aurrez aurrekoa)

Edozein testu akademiko –dela tesi bat dela artikulu akademiko bat– ingelesez idaztea erronka handia dela ematen du askotan. Horretarako, diziplina handia izateaz gain, eztabaida teknikoa antolatzen jakin behar da, baita beste zientzialari batzuk konbentzituko dituzten argudioak bildu eta argudio horiek formalki eta zorrotz aurkezteko eta eztabaidatzeko arauak bete ere. Mintegi honetan, ataza gogor hori onargarriagoa izan dadin lortzeko aholkuak emango dizkiegu parte-hartzaileei. Irakasleak norabide egokian zuzenduko ditu parte-hartzaileak, eta lan akademiko bat urratsez urrats idazteko moduari buruzko oinarrizko gida bat emango die.

Helburua: Mintegi honen helburua parte-hartzaileei ingelesezko lehen testu akademiko-zientifikoak idazteko aholku batzuk aurkeztea da. Soluzio unibertsalak eskainiko dira komunikazioan efikazak eta idazketa-lanean eraginkorrak izateko.

Onuradunak: Arabako Campuseko ikertzaile kontratatuak, ikasleak, irakasle-ikertzaileak.

Eskatutako ingeles maila: Idatzizko ingelesa B2 mailaren baliokidea izatea eskatzen da, edo beste modu batean esanda, ingeles zientifikoa idazteko adinakoa; horrek esan nahi du parte-hartzaileek artikulu zientifiko bat ingelesez idazteko gaitasuna izan behar dutela.

Iraupena: 9 ordu (ordu eta erdiko 6 saio)

Ordutegia: ASTELEHENA 15:30-17:00

Egutegia:

  • Otsaila: 14a, 21a eta 28a.
  • Martxoa: 7a, 14a eta 21a.

LEKUA: Elurreta ikasgelategia, 106. gela

 

2. Informal Academic Speaking (aurrez aurrekoa)

Hitzaldi edo biltzar batean ikerlanak edo lan akademikoak aurkezteko, edonoren aurrean komunikatzeko trebetasuna ez ezik, aurkezpenaren ondoren eman ohi den hitzaldi informalagoa emateko gaitasuna izatea ere eskatzen du. Hizkuntza lasaixeagoa da, baina gure espezialitatean zentratuta dago. Hemen, aurkezpen formalean ez bezala, erabilgarriak dira phrasal verb deritzenak, esamolde idiomatikoak eta/edo lagunartekoak, eta orokorrean, solaserako egokiagoa den ingelesa. Mintegi honetan, halako egoera informalei aurre egiteko baliagarriak diren baina, halaz ere, beren lanarekin lotuta dauden zenbait esamolde eta hiztegia eskaintzen dizkiegu parte-hartzaileei.

Helburua: Mintegi honen ideia nagusia zera da, ahozko adierazpen informalak ingurune akademiko-zientifikoan duen garrantzia, hain zuzen. Ohiko hiztegiaren zati batzuk garatuko dira, edo bestela esanda, lanbide esparruko azalpenekin batera jazo ohi diren egoera estraofizialetan ideiak adierazteko erabiltzen diren egiturak.

Onuradunak: Arabako Campuseko ikertzaile kontratatuak, ikasleak, irakasle-ikertzaileak.

Maila betekizunak: Goi mailako B1 edo B2 ingeles maila eskatzen da, hau da, ingelesez arin hitz egiteko maila izatea; horrek esan nahi du ahozko eta idatzizko ingelesa ulertzeko eta elkarrizketa bat izateko gai izan behar duela parte-hartzaileak.

Iraupena: 9 ordu (ordu eta erdiko 6 saio)

Ordutegia: ASTEAZKENA, 13:30-15:00

Egutegia:

  • Otsaila: 16a, 23a
  • Martxoa: 2a, 9a, 16a, 23a.

LEKUA: Elurreta ikasgelategia, 106. gela

 

3. Overcoming Traps in Academic Articles 2 (bimodala)

Bigarren mintegi honek lehen lauhilekoan egindakoaren xede berbera du: parte-hartzaileei laguntzea gure erkidegoan artikulu akademikoak ingelesez idaztean maiztasun handienez jazotzen diren tranpak eta akatsak detektatzen eta halakorik ez egiten. Mintegi hau lehen mintegiaren jarraipen gisa dago pentsatuta, eta argitaletxeek eta zientzia aldizkariek baztertutako testuetan maiztasun handienez topatzen diren akatsak ere zuzenduko dira.

Helburua: Tailer praktikoa da, eta adibide zehatzak aztertuko ditugu ikastaroan parte hartzen dutenei komunitate akademiko-zientifikoko genero nagusiak idazterakoan sarri gertatzen diren nahasteak saihesten laguntzeko.

Onuradunak: Arabako Campuseko ikertzaile kontratatuak, ikasleak, irakasle-ikertzaileak.

Maila betekizunak: Idatzizko ingelesa B2 mailaren baliokidea izatea eskatzen da, edo beste modu batean esanda, ingeles zientifikoa idazteko adinakoa; horrek esan nahi du parte-hartzaileek artikulu zientifiko bat ingelesez idazteko gaitasuna izan behar dutela.

Iraupena: 9 ordu (ordu eta erdiko 6 saio)

Ordutegia: ASTEAZKENA, 13:30-15:00

Egutegia:

  • Martxoa: 30a
  • Apirila: 27a, 13a, 6a
  • Maiatza: 4a, 11

Lekua: Elurreta ikasgelategia, 106. gela (bimodala)

 

4. English for Research (aurrez aurrekoa)

Edozein lan akademiko-zientifikoren funtsezko alderdia ikerketa da, eta gaur egun nazioarteko lantaldeetan egiten dira ikerlan asko. UPV/EHUko ikertzaileek, askotan, ondo menderatzen dute terminologia espezializatua, beren ikerketa eremuari dagokion terminologia espezializatua, hain zuzen, baina hiztegi orokorra erabiltzea zailagoa izan ohi da, bereziki, eredu lexiko-gramatikalei eta konbinaziozkoei dagokienez. Horregatik, ikastaro honetan ingelesezko ikerketarekin lotutako berbaldiak taxutu eta zabalduko ditugu.

Helburua: Tailer praktikoa da, eta adibide zehatzak aztertuko ditugu ikastaroan parte hartzen dutenei komunitate akademiko-zientifikoko genero nagusiak idazterakoan sarri gertatzen diren nahasteak saihesten laguntzeko, nola mezu sinpleenetan –adibidez, emailetan– gertatu ohi diren nahasteak, hala korapilatsuenetan –esaterako, lanerako curriculum bat sortzean edo bideo deien bidez ikertaldearekin izan beharreko komunikazioetan– ohikoak direnak.

Onuradunak: Arabako Campuseko ikertzaile kontratatuak, ikasleak, irakasle-ikertzaileak.

Maila betekizunak: Idatzizko ingelesa B2 mailaren baliokidea izatea eskatzen da, edo beste modu batean esanda, ingeles zientifikoa idazteko adinakoa; horrek esan nahi du parte-hartzaileek artikulu zientifiko bat ingelesez idazteko gaitasuna izan behar dutela.

Iraupena: 9 ordu (ordu eta erdiko 6 saio)

Ordutegia: ASTELEHENA 15:30-17:00

Egutegia:

  • Martxoa: 28a
  • Apirila: 4a, 11, 25a
  • Maiatza: 2a, 9a

Lekua: Elurreta ikasgelategia, 106. gela