MATRIKULA EZEZTATZEKO ESKAERA

Matrikula baliogabetzea

Matrikula baliogabetu ahal izango duzu abenduaren 31 baino lehen. Matrikula osorik baliogabetu behar da: ezin izango da irakasgai solterik edo matrikularen zati bat bakarrik baliogabetu. Egun horretatik aurrera ezin izango da baliogabetuko matrikularik, ez bada ikasleak eskari idatzia egin eta unibertsitateak beren-beregi ematen diola baimena, betiere, 35.6 artikuluarekin bat etorriz. Kasu hauetan, matrikula baliogabetzeak ez dakar ordaindutako prezio publikoak berreskuratzea.