Unibertsitateko Bibliotekako Zerbitzuen karta

Zerbitzuen Kartak erakunde publikoek herritarrei hainbat informazio helarazteko dokumentu-bitartekariak dira. Besteak beste, honako informazio hauek ematen dituzte: eskainitako zerbitzuak, herritarren zerbitzu horiekiko zein eskubide duten eta zerbitzuen kalitatearen bermea. Dokumentu horien helburua zerbitzua hobetzea da, betiere herritarren eskaerei jarraikiz.

Zerbitzu kartak Unibertsitateko Bibliotekak ematen dituen zerbitzuak hobetzeko tresna izan nahi du.
Zerbitzu kartaren bitartez Bibliotekak hartzen dituen konpromisoen eta gure erabiltzaileek dituzten
eskubideen berri eman nahi diogu unibertsitate komunitateari eta baita gizarte osoari ere.

Iraunaldia: 2017/2019

Edizioa : 1goa

Onarpen ofizialaren data: 2017/03/16