Fakultate Batzarra

Ikastetxearen gobernu- eta administrazio-gobernu nagusia da eta honen erabakiak lotesleak izango dira bai gainerako organoentzat eta bai bertako kideentzat. Taldeko organoa da eta, beraz, guztien ordezkaritza izango du, Unibertsitatearen Estatutuetan azaltzen den eran eta proportzioan. Fakultate Batzarrak, besteak beste, dekanotza-taldea aukeratu behar du eta ikastetxeko politika akademiko nagusiaren oinarrizko ildoak diseinatu eta onartu behar ditu. Erabaki horiek lotesleak dira bai gainerako organoentzat eta bai bertako kideentzat.