Fakultate Batzarra

Ikastetxearen gobernu- eta administrazio-gobernu nagusia da eta honen erabakiak lotesleak izango dira bai gainerako organoentzat eta bai bertako kideentzat. Taldeko organoa da eta, beraz, guztien ordezkaritza izango du, Unibertsitatearen Estatutuetan azaltzen den eran eta proportzioan. Fakultate Batzarrak, besteak beste, dekanotza-taldea aukeratu behar du eta ikastetxeko politika akademiko nagusiaren oinarrizko ildoak diseinatu eta onartu behar ditu. Erabaki horiek lotesleak dira bai gainerako organoentzat eta bai bertako kideentzat.

 

1.       ASIER ROMERO (Dekanoa / Decano)
2.       AITOR IGLESIAS (Idazkari Akademikoa eta Euskara / Secretario Académico y Euskera)
3.       ARAITZ USKOLA (Akademi Antolakuntzaren Eleaniztasunaren eta Ikasleen Arloko Dekanordea / Vicedecana de Ordenación Académica, Plurilingüismo y Alumnado)
4.       MONIKE GEZURAGA (GrALen eta Practicumaren Arloko Dekanordea / Vicedecana de Practicum y TFG)
5.       CARMEN ENCINAS (Mugikortasunaren, Komunikazioaren eta Gizarte Proiekzioaren Arloko Dekanordea / Vicedecana de Movilidad, Comunicación y Proyección Social)
6.       ISRAEL ALONSO (Koordinazioaren, Titulazioen Hobekuntzaren eta Graduondoko Ikasketen Arloko Dekanordea / Vicedecano de Coordinación, Mejora de Titulaciones y Posgrado)
7.       AINHOA BERCIANO (Berrikuntzaren, Kalitatearen, Jasangarritasunaren eta Ikerkuntzaren Arloko Dekanordea / Vicedecana de Innovación, Calidad, Sostenibilidad e Investigación)
8.       MARIA JOSE LOMAS (Administraritza burua / Jefa de Administración)
9.       ESTHER ZARANDONA (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
10.     M. PILAR RUIZ DE GAUNA (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
11.     NEKANE BELOKI (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
12.     LAURA DEL CASTILLO (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
13.     JOSE DOMINGO VILLARROEL (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
14.     JON KORTAZAR (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
15.     GURUTZE EZKURDIA (IIP Iraunkorra / PDI Permanente)
16.     AINTZANE ETXEBARRIA (Bestelako IIP / Otro PDI)
17.     URTZA GARAI (Bestelako IIP / Otro PDI)
18.     ALBERT ZARATE (AZP / PAS)
19.     LOLI GOBANTES (AZP / PAS)
20.     EDURNE ESPILLA (AZP / PAS)
21.     KEPA KAREAGA (AZP / PAS)
22.     JORGE COBLES (AZP / PAS)
23.     ENETZ BEASKOETXEA (AZP / PAS)
24.     SILVIA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
25.     JON ANDER RIBERA ITUARTE (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
26.     AITZIBER PULIDO FERNANDEZ DE ESPARTERO (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
27.     MIKEL ATXIKALLENDE LÓPEZ (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
28.     NEREA ALONSO MARTÍN (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
29.     JULEN RODRÍGUEZ PÉREZ (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
30.     NEREA SIERRA PEÑA (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
31.     ASIER ANGUITA ALBIZ (Ikasle Topaketa / Encuentro Estudiantil)
32.     MIKEL KALTZAKORTA INTXAUSTI (Ikasle Mugimendua / Movimiento Estudiantil)
33.     INTZARA MENDINUETA LAKOZ (Ikasle Mugimendua / Movimiento Estudiantil)
34.     NATALIA VELLARINO DÍAZ (Elkarregaz Elkartea / Asociación Elkarregaz)