Info_Informacion-general_Normativa

AKADEMIA ARAUDIAK

Bilboko Hezkuntza Fakultatearen Arautegia

UPV/EHU Unibertsitaterako sarbide araudia

Ikasleen Estatutua

Graduko, Lizentziaturako eta Doktorego ikasketak kudeatzeko arautegia

UPV/EHUko iraute arauak

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia

Leku aldaketerako arautegia

Graduko Ikasketetan Kredituak Transferitu eta Onartu

Ebaluazio berezia

Gradu Amaierako Lanak

Atzerriko Tituluen Homologazioa

Practicumeko Araudia