LINEAS_ACTUACION

Jarduera-ildoak

Deskribatutako helburuak lortze aldera, Nazioarteko Ikasketen Katedrak hainbat jarduera-ildo bultzatuko ditu. Horien artean, honako hauek nabarmendu daitezke:

Prestakuntzaren arloan:

 • Graduondoko ikastaroak eta mintegiak antolatzea, gaur egungo nazioarteko gaiei buruz.
 • Bitartekoak jartzea, langile kualifikatuen prestakuntza eta espezializaziorako. Urtero, beken edo laguntzen deialdia egitea, Katedraren berezko gaiei buruzko proiektuak egiteko.
 • Bidaia- eta laguntza-poltsak sortzea, beste unibertsitate edo zentro batzuetan egonaldi laburrak sustatzeko eta Katedrarako interes berezia duten mintegi edo ikastaroetara joateko.

Ikerkuntzaren arloan:

 • Ikerketa-proiektuak egitea, bai teorikoak bai aplikatuak. Katedrako Kontseiluak finkatutako lehentasunei erantzungo diete, eta berezko baliabideen edo bestelako baliabide publiko nahiz pribatuen bidez finantzatuko dira.
 • Harreman egonkorra izatea estatuko eta nazioarteko beste zentro batzuekin, trukeko eta lankidetzako sare tematikoak eta ikerketa-taldeak sustatzeko.
 • Ezagutzak eta ikertzaileak trukatzea, nazioarteko ikasketen beste zentro eta unibertsitate batzuekin.

Zabalkundearen eta dokumentazioaren arloan:

 • Katedraren ikerketak argitaratzea, bere emaitzen dibulgazio zientifikoa errazte aldera. 
 • Katedraren ikerketa-jarduerari dagozkion gaiei buruzko biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak antolatzea.
 • Nazioarteko foro, sare eta erakundeetan parte-hartzea, esperientziak trukatzeko eta interes komuneko alderdiak garatzeko.
 • Dokumentazio Zentro bat sortzea, informazio estatistikoa eta dokumentala biltzeko. Katedraren ikerketa-ildoetan dihartuten ikertzaile edo adituentzatko kontsulta gune espezializatua izango da. 
 • Katedrak eginiko ikerketen emaitzak zabaltzeko lagunduko duten jarduerak sustatzea.