Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Programa

Programa

XSLaren edukia

Prestakuntza Jardueren Plana

Prestakuntza plana

Doktorego Eskolaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

40

Deskribapena

Astebeteko egoitza erako mintegi intentsiboak dira. Ingelesez egiten dira, diziplina eta kultura anitzeko ingurune batean. Doktorego prestakuntzaren bigarren urtean dauden unibertsitate bakoitzeko berrogei ikertzailek beren etorkizuneko lan munduratzera bideratutako prestakuntza zehatza jasotzen dute, ingurune soziolaboral batean (baina ez beti unibertsitate ikerketarekin lotutako gune batean) eta/edo zentro publiko edo erdipublikoetan. Jarduera guztiak doktorialak antolatzen eta talde lana errazten adituak diren langileek dinamizatzen dituzte. Hauek dira programatutako jardueretako batzuk: bisitaldiak mugaren bi aldeetako enpresetara, ikerketa zentroetara eta kultura erakundeetara; doktore exekutiboen eta ekintzaileen lekukotasuna; eta topaketaren amaieran aurkeztuko den proiektu berritzaile bat prestatzeko taldeko lana. Doktorialetan parte hartzea hautazkoa da eta ez dakar inskripzio gasturik. Mantenuaren, egonaldiaren eta garraioaren gastuak unibertsitate antolatzaileek finantzatuko dituzte, Hezkuntza eta Kultura Ministerioak emandako finantziazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren Akitania Euskadi lankidetza funtsaren laguntzarekin.

Emaitzak

Doktoregaiek prestakuntza praktikoa eskuratzen dute hainbat arlotan: komunikazioa, berrikuntza, taldeko lana, lidergoa eta ekintzailetza. Kulturaren eta hizkuntzaren arloko enpresa eta elkarteetan lan egiten duten hainbat profesionalek emandako lekukotasunetatik eta esperientzietatik abiatuz, eta enpresetara eta elkarteetara egindako bisitaldien bidez, doktoregaiek harreman zuzena izaten dute esperientzia profesionalarekin. Mintegi horiek diziplinartekoak dira eta, bertan, ikasleak jatorrizko unibertsitate eta ezagutza arlo desberdinak batzen dituzten unitateetan taldekatzen dira. Esperientziak etorkizuneko proiektu profesionala antolatzeko moduari buruzko ezagutza ugari eman behar dizkie ikasleei, bai Unibertsitatean bai bertatik kanpo.

Ebaluazio-sistemak

Kabinete pedagogiko batek kontrolatzen du doktorialen prozedura osoa. Kabinete horrek taldearen jarduera etengabe atzeraelikatuko duten eta doktoregaiek egunero egindako lana monitorizatuko duten hainbat aholkulari profesional barne hartzen ditu. Doktorialetan izena eman ondoren, nahitaezkoa da saioetara bertaratzea eta parte-hartze aktiboa izatea.

Programaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

40

Deskribapena

Egonaldiak ikerguneetan.

Emaitzak

Ikergaiari buruzko ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea, eta gaitasun espezifikoak eta zeharkakoak eskuratzea. Ikertaldeetan barneratzeko gaitasuna eskuratzea.

Ebaluazio-sistemak

Prestakuntza eta mugikortasun jarduerak doktorego tesiaren zuzendari/tutoreak eta doktorego programaren batzorde akademikoak gainbegiratu eta kontrolatuko dituzte. Ahal den neurrian, parte-hartze horren gastuen zati bat finantzatuko da, doktoregaiak parte hartzen duen ikerketa proiektu eta/edo ikertaldetik eskuratutako funtsen bidez edo doktorego programaren eta Ekonomia Aplikatua V Sailaren berezko baliabideen bidez. Denbora osora dauden doktoregaiei dagokienez, beharrezkotzat jotzen da, gutxienez, hiru asteko egonaldiak egitea beste ikergune batzuetan, doktorego tesia egin bitartean. Denbora partzialera dauden doktoregaiek, berriz, denbora osora daudenen antzeko helburuak bete beharko dituzte, beste ikergune batzuetan egonaldiak egiteari begira; alabaina, epea 5 urtera luzatuko zaie, hori baita indarrean dagoen legediak horrelakoetan doktorego tesia egiteko ezarritako epea. Beste ikergune batzuetan egindako egonaldia kontrolatzeko, harrera ikerguneko arduradunak egonaldiari buruzko ziurtagiria igorriko du.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

8

Deskribapena

UPV/EHUn edo estatuko edo nazioarteko beste erakunde batzuetan antolatutako prestakuntza ikastaroetan parte hartzea.

Emaitzak

Ikergaiari lotutako ezagutza espezifikoak eskuratzea.

Ebaluazio-sistemak

Prestakuntza eta mugikortasun jarduerak doktorego tesiaren zuzendari/tutoreak eta doktorego programaren batzorde akademikoak gainbegiratu eta kontrolatuko dituzte. Espezializazio ikastaroetan izandako parte-hartzea kontrolatzeko, ikastaroaren antolatzaileek dagokion ziurtagiria igorriko dute, doktoregaiaren parte-hartzeari buruz.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

24

Deskribapena

Entzule edo hizlari gisa parte hartzea estatuko eta atzerriko batzarretan.

Emaitzak

Doktoregaiaren ikergaiari lotutako ezagutzak eguneratzea, beste ikertzaile batzuekin harremanetan jarrita.

Ebaluazio-sistemak

Prestakuntza eta mugikortasun jarduerak doktorego tesiaren zuzendari/tutoreak eta doktorego programaren batzorde akademikoak gainbegiratu eta kontrolatuko dituzte. Biltzarretan izandako parte-hartzea kontrolatzeko, biltzarreko antolatzaileek dagokion ziurtagiria igorriko dute, doktoregaiaren parte-hartzeari buruz.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

Mintegietan parte hartzea.

Emaitzak

Ikergaiari buruzko ezagutza espezifikoak eta zeharkako gaitasunak eskuratzea.

Ebaluazio-sistemak

Prestakuntza eta mugikortasun jarduerak doktorego tesiaren zuzendari/tutoreak eta doktorego programaren batzorde akademikoak gainbegiratu eta kontrolatuko dituzte. Mintegietan izandako parte-hartzea kontrolatzeko, mintegiaren antolatzaileek dagokion ziurtagiria igorriko dute, doktoregaiaren parte-hartzeari buruz.