Titulo - Calidad

Kalitatea

Indicadores - Calidad y Seguridad Alimentaria

Adierazleak

Indicadores

  2019/20 2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

Eskainitako plazak

11 11 11 11 11 11

Matrikulatutako doktoregaiak

19 19 16 15 6 3

Beka edo doktoratu aurreko kontratudun doktoregaiak *

9 8 8 7 3 2

Tesi kopurua guztira

1 4 0 1 0 0

Nazioarteko aipamendun tesiak

1 3 0 1 0 0

Doktorego programako irakasleak

42 39 38 38 38 38

Irakasleen seiurtekoen batezbestekoa

3,13 3,36 3,36 3,00 2,79 2,79

Ikerketa proiektu aktiboak, ikertzaile nagusia doktorego programako kide dutenak **

30 5 5 8 8 6

Doktoregaiaren gogobetetasun-maila doktorego programari buruz

4,1 3,92        

* Doktoratu aurreko kontratua UPV/EHUrekin.

** UPV/EHUren ikerketa proiektuak.