Titulo - Calidad

Kalitatea

Indicadores - Quimica Teorica

Adierazleak

Indicadores

  2019/20 2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

Eskainitako plazak

3 3 3 3 3

Matrikulatutako doktoregaiak

20 15 12 6 4

Beka edo doktoratu aurreko kontratudun doktoregaiak *

7 5 4 4 2

Tesi kopurua guztira

2 2 0 0 0

Nazioarteko aipamendun tesiak

1 2 0 0 0

Doktorego programako irakasleak

66 65 63 61 61

Irakasleen seiurtekoen batezbestekoa

1,86 1,86 1,84 1,84 1,84

Ikerketa proiektu aktiboak, ikertzaile nagusia doktorego programako kide dutenak **

8 10 9 8 10

Doktoregaiaren gogobetetasun-maila doktorego programari buruz

3,8 8,86      

* Doktoratu aurreko kontratua UPV/EHUrekin.

** UPV/EHUren ikerketa proiektuak.