Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Matrícula

Matrikula

Perfil de ingreso - Quimica Teorica

Onartua izateko irizpideak

Sarrera-profila

Gomendatzen dugu doktorego honetara datozen ikasleek «Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputazionala» unibertsitate masterra eginda izatea eta hark ematen dituen gaitasun, trebetasun eta ezagutzak bereganatuak izatea.

Master hori ez, baina kimikako, fisikako, materialen zientzietako edo biokimikako unibertsitate master ofizial bat daukatenak onartuak izan litezke programan. Alabaina, gerta liteke ikasle horiek prestakuntza osagarriak egin behar izatea, hala eskatuz gero zuzendariek, zuzendarikideek edo programako Batzorde Akademikoak.

Oso gomendagarria da ingelesez nahikotasun maila izatea (B2).

XSLaren edukia

Doktorego Programan sartzeko Kimikako, Fisikako edo Materialen Zientzietako gradua eta jarraian aipatzen diren master ofizialetakoren bat izatea gomendatzen da: Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputazionala Masterra edo Kimika Teorikoa eta Konputazionala Masterra. Beste gradu edo master bat egin dutenen kasuan, Batzorde Akademikoak prestakuntza osagarriak ezarri ahal izango ditu, eta aipatutako masterretako lehenengo urteko irakasgaiak izango dira, gehienez ere 20 kreditura arte. Prestakuntza osagarri berezi horiek doktorego mailako prestakuntzatzat hartuko dira ikasteko bekak eta laguntzak emateari begira eta prezio publikoei dagokienez. Prestakuntza bereziari eskaintzen zaion denbora ez da zenbatuko doktoregaia programan onartzen denetik doktorego tesia aurkezteko duen hiru urteko epearen barruan, 99/2011 Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Egindako prestakuntza osagarriak doktoregaiaren jarduera dokumentuan erregistratuko dira. Sartzeko bidea gutxienez 300 ECTS kredituko iraupeneko gradua denean eta aldez aurretik masterrik egin ez bada, nahitaezkoa izango da prestakuntza osagarri horiek egitea, salbu eta dagokion ikasketa planak ikerketarako prestakuntzarako kredituak baditu. Kasu horietan tesiaren zuzendariak iradokiko du ze osagarri behar diren, eta Doktorego Programaren Batzorde Akademikoak erabakiko du azkenean ikasle bakoitzak ze prestakuntza osagarri behar duen aurretiko historial akademikoa ikusita. Prestakuntza osagarri gisa aipatutako masterretako lehenengo urteko derrigorrezko irakasgaiak eskainiko dira, eta ikasleak inoiz ez ditu 20 ECTS kreditu gaindituko. Bereziki honako irakasgai hauetakoren bat hartuko da kontuan:- Mekanika Kuantikoaren Oinarri Matematikoak (5 ECTS)- Mekanika Estatistikoa eta simulazioan dituen aplikazioak (5 ECTS)- Kimika Teorikoaren Metodoak I (5 ECTS)- Kimika Teorikoaren metodoak II (5 ECTS)Irakasgai hauek Doktorego Programan onartu eta matrikulatu ondoren egingo dira, eta bertan egin ahal izango dira edota parte hartzen duten unibertsitateek elkarrekin antolatutako ikastaro trinkoetan. Gehienez ere ikasturte bat izango da eskatutako prestakuntza osagarriak gainditzeko. Doktorego Programa jarraitu ahal izateko gaindituta izan behar dira.Aurrez zein gradu egin den alde batera utzita, Kimika Teorikoko edo simulazio tresnetako ikasketak eskaintzen dituen master bat egin ez duten ikasleek prestakuntza osagarriak egin beharko dituzte. Prestakuntza osagarriak esleitzean banaka aztertuko da kasu bakoitza. Honako profil orokor hauek izango dira kontuan:1- Kimikako Graduko eta simulazio tekniketan edo Kimika Teorikoan prestakuntza berezia eskaintzen ez duten Kimikako masterretako ikasleak: aipatutako 4 irakasgaiak egin beharko dituzte.2- Fisikako edo Materialen Zientzietako graduko eta Fisikako masterretako ikasleak: Kimika Teorikoaren Metodoak I eta Kimika Teorikoaren Metodoak II (5 ECTS) egin beharko dituzte.3- Matematikako Graduko eta masterretako ikasleak: Mekanika Estatistikoa eta simulazioan dituen aplikazioak, Kimika Teorikoaren Metodoak I eta Kimika Teorikoaren Metodoak II (5 ECTS) egin beharko dituzte. 4- Beste gradu eta master batzuetako gainerako ikasleak: aipatutako 4 irakasgaiak egin beharko dituzte. Ikaslearen prestakuntza ibilbide osoa aztertuta (graduko eta masterretako ikasketak eta horietan egindako irakasgaiak) eta aldez aurreko prestakuntza, Curriculuma eta ikasle bakoitzak egindako ikastaroak kontuan hartuta, Batzorde Akademikoak erabaki ahal izango du ikasle batek lehen adierazitakoak baino irakasgai gutxiago egitea.
Parentesi artean dago ehunekoetan adierazita hautagaiaren CVa ebaluatzeko erabiliko den onarpen irizpide bakoitzaren pisu espezifikoa. - Graduan eta/edo masterrean izandako kalifikazioak (% 55)- Aldizkarietako argitalpenak eta biltzarretako komunikazioak, bereziki masterreko tesiaren emaitza direnak ( % 15)- Ingeles mailaren ziurtagiria: gomendatutako gutxienekoa B2 (% 10)- Doktorego Programakoak ez diren eta ikaslearen prestakuntzan parte hartu duten bi irakasleen erreferentzia gutuna ( % 10)- Curriculumean jasotako beste merezimendu adierazgarri batzuk (% 10)

Gaztelania

Ingelesa

Botones matrícula - Común

Matricula Procedimiento Asignacion - Común

Doktorego tesien tutore edo zuzendari izango diren irakasleak esleitzeko prozedura

Doktorego programan onartua izateko prozedura ebatzi ondoren, Batzorde Akademikoak tutore bat esleituko dio doktoregai bakoitzari, doktorego programan parte hartzen duten UPV/EHUko irakasleen artetik, eta berak zaindu beharko du doktoregaiaren eta Batzorde Akademikoaren arteko interakzioa. Horrez gain, tutorea prestakuntza eta ikerlana doktorego programaren eta Doktorego Eskolaren printzipioetara egokitzeko arduraduna ere izango da.

Matrikula egin ondorengo hiru hilabeteen barruan, Batzorde Akademikoak doktorego tesirako zuzendari bat esleituko dio, programako edozein irakasle izan ahalko dena, eta tutorea bera izan liteke edo ez. Zuzendari hori honakoetan izango da arduraduna: doktoregaiaren prestakuntza eta ikerketa lanak zuzentzen, jarduera horien koherentzian eta egokitasunean, tesiaren gaiaren arloan izango duen inpaktuan eta berritasunean, plangintza eramaten, eta, behar izanez gero, doktoregaiak izena ematen duen beste proiektu eta jardueretara egokitzen.

Zuzendaria UPV/EHUkoa ez bada, tutoreak egingo du unibertsitatearekiko lotura lana.

Tesia zuzendarikidetzan ere egin ahal izango da beste zuzendarikide batekin eta zuzendarikide hori doktorego programakoa izatea ez da nahitaezkoa izango.  Horrez gain, tutorearen edo zuzendariaren izendapena aldatu ahal izango da doktoregoa amaitu aurreko edozein momentutan.

Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu izapideak eta arautegia.