Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Programa

Programa

XSLaren edukia

Prestakuntza Jardueren Plana

Prestakuntza plana

Doktorego Eskolaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

40

Deskribapena

Astebeteko egoitza erako mintegi intentsiboak dira. Ingelesez egiten dira, diziplina eta kultura anitzeko ingurune batean. Doktorego prestakuntzaren bigarren urtean dauden unibertsitate bakoitzeko berrogei ikertzailek beren etorkizuneko lan munduratzera bideratutako prestakuntza zehatza jasotzen dute, ingurune soziolaboral batean (baina ez beti unibertsitate ikerketarekin lotutako gune batean) eta/edo zentro publiko edo erdipublikoetan. Jarduera guztiak doktorialak antolatzen eta talde lana errazten adituak diren langileek dinamizatzen dituzte. Hauek dira programatutako jardueretako batzuk: bisitaldiak mugaren bi aldeetako enpresetara, ikerketa zentroetara eta kultura erakundeetara; doktore exekutiboen eta ekintzaileen lekukotasuna; eta topaketaren amaieran aurkeztuko den proiektu berritzaile bat prestatzeko taldeko lana. Doktorialetan parte hartzea hautazkoa da eta ez dakar inskripzio gasturik. Mantenuaren, egonaldiaren eta garraioaren gastuak unibertsitate antolatzaileek finantzatuko dituzte, Hezkuntza eta Kultura Ministerioak emandako finantziazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren Akitania Euskadi lankidetza funtsaren laguntzarekin.

Emaitzak

Doktoregaiek prestakuntza praktikoa eskuratzen dute hainbat arlotan: komunikazioa, berrikuntza, taldeko lana, lidergoa eta ekintzailetza. Kulturaren eta hizkuntzaren arloko enpresa eta elkarteetan lan egiten duten hainbat profesionalek emandako lekukotasunetatik eta esperientzietatik abiatuz, eta enpresetara eta elkarteetara egindako bisitaldien bidez, doktoregaiek harreman zuzena izaten dute esperientzia profesionalarekin. Mintegi horiek diziplinartekoak dira eta, bertan, ikasleak jatorrizko unibertsitate eta ezagutza arlo desberdinak batzen dituzten unitateetan taldekatzen dira. Esperientziak etorkizuneko proiektu profesionala antolatzeko moduari buruzko ezagutza ugari eman behar dizkie ikasleei, bai Unibertsitatean bai bertatik kanpo.

Ebaluazio-sistemak

Kabinete pedagogiko batek kontrolatzen du doktorialen prozedura osoa. Kabinete horrek taldearen jarduera etengabe atzeraelikatuko duten eta doktoregaiek egunero egindako lana monitorizatuko duten hainbat aholkulari profesional barne hartzen ditu. Doktorialetan izena eman ondoren, nahitaezkoa da saioetara bertaratzea eta parte-hartze aktiboa izatea.

Programaren jarduerak

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

4

Deskribapena

Programako ikasleek beren zuzendarien gainbegiradapean egiten dute beren lana, eta azken horien eginkizuna da beharrezko prestakuntza eskaintzea ikerketaren emaitza partzialak prestatu eta aurkezteko, beste ikasle eta zuzendari batzuek osatutako publikoaren aurrean, jarraipen jardunaldietan Jardunaldiok tesien zuzendariek antolatuko dituzte. Eurek egingo dute deialdia, behar besteko aurrerapenaz. Seihileko bakoitzean bi aldiz egingo dira gutxienez. Jardunaldi bakoitzaren amaieran hizlariek ondorioak bilduko dituzte amaierako txostenean, eta txosten hori zabalduko dute doktoregaien eta doktorego programako irakasleen artean. Gainera, ahalegina egingo da (tesi zuzendariek egindako gonbiteen bidez) programatik kanpoko ikertzaileak egon daitezen jardunaldietan, hala unibertsitateetakoak nola ikerguneetakoak, estatukoak zein nazioartekoak, haien ekarpena balio handikotzat jotzen baita. Denbora partzialeko ikasleen kasuan, urtean jardunaldi batean parte hartu beharko dute gutxienez; denbora osoko ikasleek, jardunaldi batean seihileko bakoitzean.

Emaitzak

Doktoregaiak gai izatea ikerketaren emaitzak beste ikertzaile batzuen aurrean aurkezteko. Doktoregaiak gai izatea ebaluatutako azken aldian zehar egindako aurrerapen objektiboak ikusarazteko. Doktoregaiak gai izatea hurrengo ebaluazio aldirako ikerketa lanaren plangintza azaltzeko eta konprometitzeko. Doktoregaiak gai izatea antzeko egoeretan dauden beste ikertzaile batzuen teknikak eta arrazoitze moduak bereganatzeko.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute honako hauek betetzen direla: - Doktoregaiak jardunaldietara joatea: bertaratzea ezinbestekoa da. - Doktoregaiek ahozko aurkezpenak egitea beste doktoregaien aurrean, programako irakasleen aurrean eta, halakorik dagoenean, kanpoko adituen aurrean. - Hizlariek jardunaldiaren amaierako txostena egitea.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

500

Deskribapena

Jarduera honen barruan ekintza hauek daude aurreikusita: - Doktorego programako ikerketa ildo bakoitzak gutxienez kanpoko aditu bat ekartzea urtean, mintegi tematikoetan edo doktore tesien jarraipen jardunaldietan parte hartzeko. - Programako batzorde akademikoak argitara ematea kanpoko unibertsitate eta ikerguneen eskaintzak doktoregaiek bertan ikerketa egonaldiak egiteko. - Master eta Doktorego Eskolaren web orrian informazio eguneratua izatea beste unibertsitate batzuetan eta erreferentziako ikerguneetan egonaldiak egiteko eta elkarlanean zuzendutako doktoregoak egiteko dauden laguntzez. Edozelan ere, doktorego programako batzorde akademikoak eman beharko dio onespena proposatzen den mugikortasun ekintza bakoitzari. Proposamenak, gutxienez, puntu hauek izan beharko ditu: - Interesatuaren izena, hau da, egonaldia egingo duen doktoregaiarena edo doktorego programara etorriko den kanpoko adituarena. - Ekintzaren helburuak. - Xede unibertsitatea edo ikergunea / Kanpoko aditua hartuko duen UPV/EHUko ikertaldea. - Denboraren plangintza. - Harremanetarako pertsona xede ikergunean / kanpoko adituaren egonaldiaz arduratuko den UPV/EHUko irakaslea.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu jarduera honek: - Doktoregaiak gai izatea arlo eta kultura askotako inguruneetan lan egiteko. - Doktoregaiak gai izatea ikertalde batean beste hizkuntza batzuetan komunikatzeko. - Doktoregaiek trebetasun sozialak eskuratzea jatorri kultural eta ikerketa ibilbide oso desberdinak dituzten ikertzaileekin lan egiteko. - Doktoregaiak gai izatea epe ertain/luzean ikerketarako erabilgarriak izango zaizkien kontaktuak egiteko.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Doktoregaiak egonaldia egin izanaren ziurtagiria. - Egonaldiaren ondorioz lankidetzan egindako argitalpen edo hitzaldiak. - Doktoregaiek atzerriko unibertsitate eta ikerguneetan egindako hiru hilabetetik goragoko egonaldien kasuan, nazioarteko tesia egiteko proposamena. Horrez gain, ikasleen prestakuntza jardueren jarraipena egiteko, jardunaldi bat proposatzen da, doktorego tesien bilakaeraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

40

Deskribapena

Jarduerak fase hauek izango ditu: - Lehenengo fase batean, ikasleek prestakuntza espezifiko bat jasoko dute batzar baterako hitzaldi zientifiko bat prestatzeko moduari buruz. Programako doktoreek eskainiko duten prestakuntza horretatik abiatuta, doktoregaiak, zuzendariaren gainbegiradapean, hitzaldi bat prestatuko du bere arloko batzar baterako gutxienez, eta ahoz defendatuko du batzar horretan. Beraz, bigarren zati honek fase hauek izango ditu: - Hitzaldirako kongresurik egokiena aukeratzea. - Hitzaldia prestatzea: batetik, testu idatzia eta, bestetik, ahozko aurkezpena edo posterra. - Aurkezpena egitea kongresuan. - Doktoregaiak txosten labur batean biltzea bere iritziz kongresuan aurkeztu diren interes handieneko lanak.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu hitzaldia bilera zientifikoan izeneko jarduerak: - Doktoregaiak gai izatea eskuartean daukaten ikerketarako fororik egokiena hautatzeko. - Doktoregaiak gai izatea foro zientifiko batean ikerketaren garapena eta emaitzak plazaratzeko. - Doktoregaiak gai izatea beste erakunde batzuetako ikertzaileekiko harremanak sortzeko. - Doktoregaiak gai izatea hitzaldietako eta osoko bilkuretako informazio garrantzitsuena laburbiltzeko.

Ebaluazio-sistemak

Lehen prestakuntza fasean, nahitaezkoa izango da parte-hartzea, eta doktorego programak eskainiko du urtero, 3 orduko iraupenez. Gainerako faseetan, tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Kongresuko bertaratze ziurtagiria. - Laburpen txostena, intereseko beste ekarpen batzuk biltzen eta haien balorazio kritikoa egiten duena.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

15

Deskribapena

Mintegiok doktorego programako ikerketa ildoen arduradunek antolatuko dituzte; hizlariak programakoak bertakoak izan daitezke, edo kanpotik ekarritako itzal handiko ikertzaileak. Ikus-entzunezko baliabideak erabiliz, hizlariak ikerketa aurreratuko gai bat aurkeztuko du, eta sakonago azalduko du gai horretarako tresnarik egokienak zeintzuk diren eta zergatik aukeratu diren. Azken urteetan, nazioartean ospea duten irakasle eta ikertzaileekin antolatu dira. Besteak beste, honako hauekin: Luis Almeida irakaslea, Portugalgo Portoko Unibertsitatekoa. Rafael Gonzalez doktorea, Petronor Birfindegiko kontrol aurreratuko saileko burua; Eduardo Fernández Camacho irakaslea, Sevillako Unibertsitatekoa; Alfons Crespo irakaslea, Valentziako Unibertsitate Politeknikokoa.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar dituzte mintegiok: -Doktoregaiak gai izatea beste ikertzaile batzuek aurkeztutako gaien analisi kritikoa egiteko. -Doktoregaiak gai izatea beste ikertzaile senior batzuekin komunikatzeko, galderak egitearen bidez, edo informazioa eskatuz ikerketaren kontu zehatzen inguruan. -Doktoregaiak gai izatea aurkeztutako gaiaz eta ikerketa tresnez ateratako ondorioak idatziz adierazteko.

Ebaluazio-sistemak

Mintegiaren antolatzaileek ziurtatu beharko dute honako hauek betetzen direla: - Doktoregaiak mintegietara joatea: bertaratzea nahitaezkoa da. - Doktoregaiak ondorioen txosten bat egitea.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

100

Deskribapena

Jarduerak fase hauek izango ditu: Lehen fase batean, ikasleek ikerketa prozesuari buruzko prestakuntza espezifikoa jasoko dute (ikerketa gai bati buruzko gaur egungo informazioa biltzeko bitartekoak eta mekanismoak, ikerketaren emaitzak antolatzeko modua aldizkari zientifikoetan zabaltzeko, ikerketa emaitzak artikulu batean azaltzeko moduari erreparatuz). Programako doktoreek emango duten informazio horretatik abiatuta, ikasle bakoitzak fase hauek burutuko ditu: - Argitaratu nahi diren ikerketaren emaitzak biltzea. - Gogoeta egitea hipotesiaren eta emaitzen arteko koherentziaz. - Eragineko aldizkari bat aukeratzea, ikerlanari dagokion eremukoa. - Artikulua ingelesez prestatzea eta aldizkariaren eskakizunetara egokitzea. - Artikulua bidaltzea eta ebaluazioari jarraipena egitea. - Editorearen eta zuzentzaileen erantzuna aztertzea. Ondorioak eta etorkizuneko ekintzak. Doktorego programan zehar doktoregaiak eragineko nazioarteko aldizkari baterako lan bat prestatuko du gutxienez. Ahal dela, programan matrikulatuta dagoen bigarren urtetik aurrera egingo du.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu Itzal handiko aldizkarietan argitaratzea izeneko jarduerak: - Doktoregaiak gai izatea egindako hipotesiaren eta lortutako emaitzen arteko korrelazioaren analisi kritikoa egiteko. - Doktoregaiak gai izatea aldizkariak sailkatzeko eraginaren eta gaiaren arabera. - Doktoregaiak gai izatea kanpoko kideek baloratuko duten kalitateko artikulu bat ingelesez idazteko. - Doktoregaiak gai izatea zuzentzaileen kritikak eta iradokizunak bereganatzeko, eta haien ekarpenak baliatzeko ikerlana berbideratzeko, behar izanez gero.

Ebaluazio-sistemak

Lehen prestakuntza fasean, nahitaezkoa izango da parte-hartzea, eta doktorego programak eskainiko du urtero, 3 orduko iraupenez. Gainerako faseetan, tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Hautatutako aldizkarira bidalitako eskuizkribua. - Jasotako ebaluazioa, eta originalari egindako zuzenketak, halakorik balego.