Titulo - Matrícula

Matrikula

Perfil de ingreso - QuimiLaser

Onartua izateko irizpideak

Sarrera-profila

Doktorego programa honetan izena eman nahi dutenek kimika, fisika edo antzeko diziplinetan izan beharko lukete ikasketa akademikoen profila.

Gomendagarria da interesik izatea materiaren portaeraren azterketa eta ikerketarekiko, maila mikroskopiko edo molekularrean, erradiazio eta materiaren arteko interakzioaren, espektroskopia molekularraren edo nanoegituren arloetan, esaterako.

XSLaren edukia

Batzorde Akademikoak, hautatutako ikasleen ibilbide akademikoaren arabera, programaren ikerketa ildoekin lotutako gai espezifikoei buruzko oinarrizko prestakuntza gomendatu ahal izango du, hala nola laser espektroskopia, kimika konputazionala edo materialen zientzia. Prestakuntza hori ikaslearen tutoreak zuzendu eta gainbegiratuko du.
Onartuak izateko, ikasleen ibilbide akademikoa batez ere Kimika (bereziki Kimika Fisikoa) edo Fisika arloetakoa izan beharko da. Ondoko elementu hauek hartuko dira kontuan:- Espediente akademikoa % 65- Burututako masterraren kidetasuna Doktorego-programaren ikerketa-lerroekin %20- Esperientzia ikerkuntzan (baldin badago) %5- Ingelesaren ezaguera %10

Gaztelania

Ingelesa

Matricula Procedimiento Asignacion - Común

Doktorego tesien tutore edo zuzendari izango diren irakasleak esleitzeko prozedura

Doktorego programan onartua izateko prozedura ebatzi ondoren, Batzorde Akademikoak tutore bat esleituko dio doktoregai bakoitzari, doktorego programan parte hartzen duten UPV/EHUko irakasleen artetik, eta berak zaindu beharko du doktoregaiaren eta Batzorde Akademikoaren arteko interakzioa. Horrez gain, tutorea prestakuntza eta ikerlana doktorego programaren eta Doktorego Eskolaren printzipioetara egokitzeko arduraduna ere izango da.

Matrikula egin ondorengo hiru hilabeteen barruan, Batzorde Akademikoak doktorego tesirako zuzendari bat esleituko dio, programako edozein irakasle izan ahalko dena, eta tutorea bera izan liteke edo ez. Zuzendari hori honakoetan izango da arduraduna: doktoregaiaren prestakuntza eta ikerketa lanak zuzentzen, jarduera horien koherentzian eta egokitasunean, tesiaren gaiaren arloan izango duen inpaktuan eta berritasunean, plangintza eramaten, eta, behar izanez gero, doktoregaiak izena ematen duen beste proiektu eta jardueretara egokitzen.

Zuzendaria UPV/EHUkoa ez bada, tutoreak egingo du unibertsitatearekiko lotura lana.

Tesia zuzendarikidetzan ere egin ahal izango da beste zuzendarikide batekin eta zuzendarikide hori doktorego programakoa izatea ez da nahitaezkoa izango.  Horrez gain, tutorearen edo zuzendariaren izendapena aldatu ahal izango da doktoregoa amaitu aurreko edozein momentutan.

Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu izapideak eta arautegia.