Interes-arloak

Animalien ekotoxikotasuna

Irudia

Animalien biosaiakuntzak zenbait elementuren ingurumen-arriskuaren ebaluazioarekin lotutako hainbat interes arlotan erabiltzen dira. Hauek dira ingurumena kutsatu dezaketen elementuak:

  • Industria-efluenteak 
  • Hondakin industrialen ur-erauzkinak
  • Uretako sedimentuak

Biosaiakuntzen bidez, kutsatzeko arriskua duten animalien hazkuntzarekin, ugalketarekin eta bioakumulazioarekin lotutako prozesu biologikoak iker daitezke, baldintza kontrolatuetan; oinarrizko ikerketa edo ikerketa aplikatua behar duten alderdiak aztertzen dira.
 

Uretako Oligoketoen Sistematika

  • Azaleko eta lurpeko ingurune urtarra.
  • Biodibertsitate-indizeen bidezko kudeaketa eta kontserbazioa.