estudios-postgrado

Graduondoko ikasketak

Graduondoko Berezko Tituluak

Lehen eta Bigarren zikloetako irakaskuntzaz gain, sailak bestelako jarduerak ekiten ditu bere irakaskuntza eta ikerketa helburuak lortzeko. Hauen artean ondorengo Graduondoko Berezko Tituluak eskaintzen ditu:

Graduondoko ikasketa ofizialak

Histórico - Títulos Propios de Posgrado

En los últimos 20 años este departamento ha participado en la oferta de varios Títulos Propios de Posgrado, que ya no se imparten, pero que han permitido desarrollar a partir de ellos la actual oferta docente :

  • Especialista en Contabilidad.
  • Especialista en Auditoría de Cuentas, curso de formación teórica de Auditores de Cuentas homologado por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas).
  • Especialista en Gestión de Administración Local / Herri Erakundeen Kudeaketa (HEREKU), que se imparte sólo en euskera, en colaboración con la E.U de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián.

Doktorego programa

Doktorego programa: "Kontabilitatea eta Finantza estrategiak".

Helburua

Ikastaroaren helburua, doktoregoko ikasleak, kontabilitate edo finantza zientzietan aurrerapen- motore diren oinarrietan trebatzea da. Irakasegitarauan eskeinitako ikastaroen bidez, kontabilitate-informazioan eta enpresari lotutako arazoen konponbidean azkenaldian sortutako ikerkuntza eta berrikuntzak azaltzen dira.

Irakasegitarauak enpresa munduan garrantzi berezia duten bi ikerkuntza-arlo bateratzen ditu modu orekatu batean. Batetik, enpresaren informazio ekonomiko-finantzarioa prestatu eta aurkezteko erabiltzen diren arauen nazioartekotasuna. Bestetik, arriskuen azterketa egiten da, eta eredu aktuarialak lantzen dira enpresa gertagarrietatik zein finantza ziurgabetasunetatik babesteko.

Onarpenerako baldintzak

Unibertsitateko goi mailako tituluduna izatea.

Informazio-bulegoa

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea
Finantza Ekonomia I (Kontabilitatea eta Enpresen Administrazio-Teknikak)
Agirre Lehendakaria etorbidea, 83   48015 - Bilbao

Telefonoa: 916013751

Faxa: 946013879