Info_grupos

Taldeak

Arloa: Komunikazio akademiko eta profesionalaren ikerketa eta didaktika
Taldea: GARATERM taldea
URL: http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/
Arloa: Hizkuntzaren kalitatea
Taldea: EIMA batzordea
URL: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
Arloa: Lengoaia naturalaren prozesamendua
Taldea: IXA taldea
URL: http://ixa.si.ehu.es/Ixa
Arloa: Euskararen Gramatika
Taldea: Sareko Euskararen Gramatika
URL: http://www.ei.ehu.es/
Arloa: Gogo elebiduna: jabekuntza, pertzepzioa, prozesamendua eta irudikapena
Taldea: Gogo elebiduna / La mente bilingüe / The bilingual mind
URL: https://www.ehu.eus/HEB/
Arloa: Euskarazko diskurtso-markatzaileak
Taldea: EUDIMA taldea
URL:  ---- 
Arloa: Unitate fraseologikoak
Taldea: AUBILDE (Aditz unitateen bilketa eta deskripzioa)
URL: -----
Arloa: Euskararen gramatika
Taldea: Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordea / EGO proiektua
URL: http://www.euskaltzaindia.net/
Arloa: Euskararen Hiztegia
Taldea: Hiztegiak Sarean
URL:
Hiztegi batua Euskal Prosan (HBEP): https://www.ehu.eus/ehg/
Egungo Euskararen Hiztegia (EEH): https://www.ehu.eus/eeh/
Lexikoa atzo eta Gaur (LAG): https://www.ehu.eus/lag/
Arloa: Hizkuntzalaritza teorikoa
Taldea: Hizkuntzalaritza Teorikoko Taldea
URL: http://hitt-linguistics.net/
Arloa: Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilera
Taldea: ELEBILAB
URL: http://www.elebilab.com/
Arloa: Euskal literatura
Taldea: Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordea
URL: http://www.euskaltzaindia.net/
Arloa: Euskal Dialektologia
Taldea: EUDIA
URL: https://www.ehu.eus/es/web/eudia/home
Arloa: Euskal Dialektologia
Taldea: EDISYN
URL: http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/