Breadcrumb

info áreas actuación

Jarduera-arloak

Helburu orokorrak finkatu ostean, egindako azterketa aintzat hartuta, aipatutako helburu horiek erdiesteko lanean izan ditugun bost jarduera arlorik garrantzitsuenak aukeratu ditugu.

1. Kirol-eskaintza

 • Kirol-eskaintza ikasleen premietara egokitzea.
 • Kirol-eskaintza IIP eta AZPkoen premietara egokitzea.

2. Barne-antolakuntza:

 • Erabiltzaileei eskaintzen zaizkien jardueretarako sarbidea erraztea.
 • EHUkirola bulego guztietan, jendearen arretatarako zerbitzua hobetzea.
 • Oinarrizko sistema iraunkorra finkatzea, erabakiak hartzeko.
 • Kudeaketa-premiak aseko dituzten informatika-tresnak eskuratzea (hardwarea eta softwarea).
 • Barne-kudeaketarako prozesuak gainbegiratzea eta hobetzea.

3. Komunikazioa:

 • Komunikazio-elementuak berriz ere diseinatzea, hartzaile mota jakin bakoitzari egokitzeko.
 • Zerbitzuaren erabiltzaileak leialtzea eta erabiltzaile gehiago lortzea.
 • Komunikazio-irizpideak bateratzea.
 • Elkartasunezko eta ingurumenaren aldeko ekintzak egitea.
 • Zerbitzuaren barne- eta kanpo-planak definitzea, komunikazio-ekintzak eta -estrategiak finkatuz.

4. Langileen kudeaketa:

 • Antolakuntza-egitura egokitzea.
 • EHUkirolan diharduten pertsonen trebakuntza sustatzea.

5. Finantzaketa:

 • Campus bakoitzerako lau urterako aurrekontu-planak aztertzea eta finkatzea.
 • Babesleen politika definitzea.
 • EHUkirolaren finantzaketa-sistema eta aurrekontu-politikaren sistema finkatzea.
 • Inbertsio berriak egiteko eta dagoeneko badauden instalazioak hobetzeko proposamenak aurkeztea.
 • Kalitatea hobetzeko baliabideak eta pizgarriak emateko sistema eratzea, programaren kontratuaren metodologia erabiliz.