ensayos

Entseiluak

enediPHYS

 • Itxitura opakuen transmitantzia termikoaren neurketa (U) kutxa bero gordearen metodoaren bidez UNE EN ISO 8990
 • Leihoen transmitantzia termikoaren neurketa (U) kutxa bero gordearen metodoaren bidez UNE EN ISO 12567
 • Itxitura erdi-garden eta opakuen karakterizazio termikoa ingurune baldintza errealetan PASLINK entsegu zelulen bitartez (prozedura hau PASLINK EEIG Europar sareak garatu du)
 • Eroankortasun termiko baxua duten materialen (material isolatzaileak) eroankortasun termikoaren neurketa bero-fluxu neurketaren metodoaren (UNE-EN 12667) arabera.
 • Eroankortasun termiko ertain edo altua duten materialen (material zeramiko, mortero, hormigoiak, igeltsuak…) eroankortasun termikoaren neurketa bero-fluxu neurketaren metodoaren (ASTM C 1114-06) arabera.
 • Oinarrizko propietate higrotermikoen neurketa (hezetasunaren metatze eta fluxurako propietateak, permeabilitatea, adsortzio isotermak, xurgapen kapilarraren koefizientea, lurrin difusiorako erresistentzia-faktorea,etab)
 • Eraikuntzarako materiale mikroporotsuen egituraren analisia (merkuriozko porosimetria teknikak eta ordenagailu bidezko micro-tomografia, egitura porotsuaren 3D eredua garatuz
 • Hezetasun-aldaketaren Moteltze Ahalmenaren ebaluaketa eta analisia.
Irudia

enediSYST

 • Instalazio termikoko karakterizazioa (bero-ponpa, eguzki-plakak, mikro-kosorkuntza unitateak, Stirling motorrak...) Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Laborategiko saiakuntza-bankuan, kontrol-sistema desberdinetan oinarrituta.
 • UNE-EN ISO 12569 araua jarraituz, lokaletako aireztapen aire emariaren neurketa gas trazatzaileen teknika erabiliz.
 • UNE-EN 13829 araua jarraituz, airearekiko eraikinen iragazkortasunaren neurketa “Blower Door” deritzon teknika erabiliz.
 • UNE EN 1026 eta UNE EN 12207 arauak erabiliz lehioen airearekiko iragazkortasunaren neurketa eta sailkapena.
Irudia

enediTES

 • Fase Aldaketako Materialeen karakterizazio termikoa, DSC eta TGA tekniken bidez
 • Kamara klimatikoak eta bainu termostatikoak, materialeen egonkortasun termikoa aztertzeko
 •  MAterialeen propietate mekanikoan zehazteko ekipamendua (tentsio entsegurako ekipamendua, durometroak, etab.)
 • PCMa duteneko energia biltegiratzeko prototipoen portamoldea erabilierako egoeran aztertzeko saiakuntza-bankua. LHTES (Bero Latenteko Energia Termikoko Biltegiratzea) sistemen diseinu, produzkzio eta entsegua
Irudia