estudios

Ikerlanak

Irudia
  • Eraikinen itxituraren analisi termo-grafikoa.
  • Etxebizitzen monitorizazioa eta neurtutako datuen tratamendu matematikoa etxebizitzaren karakterizazio termikoak lortzeko.
  • Etxebizitzen berriztatze energetikoari esker lortutako aurrezkien kuantifikazioa.
  • Lerro isopletoak eta gainazaleko mikrobioen loratze arriskuaren azterketa.
  • Kutsatzaileen kontzentrazioa aztertuz eraikineko barne aire kalitatearen ebaluaketa.
  • Bizitegi-aplikazio desberdinetarako ekoizpen termikoko instalazioen dimentsionamendua.
  • Eraikinetarako instalazio termikoko aholkularitza eta kontu-ikuskaritza. Eraikinetarako instalazio termikoko bideragarritasun ekonomiko azterlanak.
  • Fatxada eta teilatuetan biltegiratze termikoko osagai berrien garapena