Helburuak

  • Programa honen abiapuntua UPV/EHUren borondatea da bere tituludunen aukera profesionalak hobe daitezen, ikasketak amaitu ondoren lan arloan txertatzeko berme handiagoa lortzeari begira.
  • UPV/EHUko tituludun berriak atzerriko enpresetara joateko mugikortasuna bultzatu nahi da, haien laneko gaitasunak diziplina anitzeko nazioarteko taldeetan hobetzeko.
  • Haien enplegagarritasuna edo ekintzailetza areagotzeko eta, azken batean, tituluan eskuratutako jakintzak praktikan jartzeko, haien prestakuntza tutoretzapeko praktiken bidez osatze aldera.