Zelulen eta Molekulen Neurofarmakologia

Datu orokorrak

Kokapena
Lascaray Ikergunea
Farmazia Fakultatea
Ikertzaile nagusia
Joan Sallés Alvira
Doktore kopurua
5
Osakide kopurua
8
Posta elektronikoa
joan.salles@ehu.eus
Web orria
(Beste leiho bat zabalduko du) https://www.ehu.eus/es/web/lascarayikergunea/ikerketa-taldeak

Osakideak

 • Joan Sallés Alvira
 • Maider López De Jesús
 • Imanol González-burguera
 • Gontzal García Del Caño
 • Sergio Barrondo Lacarra

Ikerketa-ildoak

 1. Ugaztunetako nerbio sistema nagusian neurotransmisoreen hartzaileak aktibatzeko mekanismo molekularrak eta beren erregulazioa psikosendagaien bitartez.
 2. Giza neuronak bereizteko prozesuetan eta hazkuntzan aukeraturiko fenotipoen (neurona GABAergikoak eta neurona glutamatergikoak) harrapatzean inplikaturiko mekanismo molekularrak.

Transferentzia eta berrikuntza eskaintza

 1. I+G proiektuak:
  Sendagaien garapen aurreklinikoa: in vitro azterketa farmakodinamikoak eta in vivo farmakozinetikoak.
  Psikiatria nahasmenetan erabilgarriak diren sendagaientzako itu terapeutikoak baliozkotzea.
  Sendagaien karakterizazio farmakologiko eta toxikologikoa in vitro hazkuntza barruko giza neuronetan

 2. Aholkularitza eta Txosten teknikoak egitea Neurofarmakologiaren arloan eta Psikofarmakologian erabilitako Animalia Ereduen inguruan

 3. Heziketa berezia eta aurreratua Neurofarmakologia Zelular eta Molekularraren arloan

Tresneria

 • Hazkuntza zelularrak egiteko prestatutako aretoa (inkubagailuak, fluxu laminarreko kamarak...)
 • Fluxu zitometria
 • Epifluoreszentzia mikroskopia
 • Beta erradiazioko dirdira likidoko kontagailua (hirugarren mailako instalakuntza erradiaktiboa)

Proiektu aipagarrienak

Izenburua: Estrategias no virales para transfectar neuronas.

Finantzaketa erakundea: Convocatoria Programa SAIOTEK 2013. Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun saila. Ref. S-PE13UN193.

Iraunaldia: 2013ko urtarrilaren 1a - 2013ko abenduaren 31.

Ikertzaile nagusia: J. Sallés.

Zenbatekoa: 9.369,97 EURO

 

Izenburua: Bases moleculares y celulares de la señalización dirigida por ligandos y por heteromerización de receptores acoplados a proteínas G heterotriméricas.

Finantzaketa erakundea: Convocatoria Ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. Ref. GIC/IT-589-13.

Iraunaldia: 2013ko urtarrilaren 1a - 2015eko abenduaren 31.

Ikertzaile nagusia: J. Sallés.

Zenbatekoa: 58.800 EURO

 

Izenburua: La colaboración técnica en materia de ensayos in vivo de muestras de plasma rico en plaquetas.

Finantzaketa erakundea: Unidad de Cirugía Artroscópica S.L. OTRI kontratua (UPV/EHU). Ref. 2017.0171.

Iraunaldia: 2017ko martxoaren 31 - 2018ko irailaren 31.

Ikertzaile nagusia: J. Sallés.

Zenbatekoa: 17.588,56 EURO

 

Izenburua: Sensores basados en polímeros de huella molecular para su aplicación al estudio de receptores acoplados a proteínas G.

Finantzaketa erakundea: Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad (convocatoria 2017). Ref. CTQ2017-85686-R.

Iraunaldia: 2018ko urtarrilaren 1a - 2020ko abenduaren 31.

Ikertzaile nagusia: Farmazia Fakultateko María Aranzazu Goicolea (Kimika Analitikoa saila) eta J. Sallés (Farmakologia saila).

Zenbatekoa: 61.000 EURO

 

Izenburua: La colaboración técnica en materia de obtención y caracterización de exosomas derivados de plasma humano rico en plaquetas.

Finantzaketa erakundea: Unidad de Cirugía Artroscópica S.L. OTRI kontratua(UPV/EHU). Ref. 2018.0017.

Iraunaldia: 2018ko urtarrilaren 1a - 2018ko maiatzaren 31.

Ikertzaile nagusia: J. Sallés.

Zenbatekoa: 10.500 EURO