VEGECOL

Datu orokorrak

Kokapena
Animalia Bioteknologiarako Maria Goyri Gunea
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Ikertzaile nagusia
Javier Loidi Arregui
Doktore kopurua
8
Osakide kopurua
8
Posta elektronikoa
javier.loidi@ehu.eus
Web orria
(Beste leiho bat zabalduko du) https://sites.google.com/site/grupoflorayvegetacion/

Osakideak

 • Javier Loidi Arregui
 • Mercedes Herrera Gallastegui
 • Idoia Biurrun Galarraga
 • Corrado Marcenò
 • Peter B. Pearman
 • Itziar García Mijangos
 • Juan Antonio Campos Prieto
 • Diego Liendo Pérez

Ikerketa-ildoak

 1. Landareen dibertsitatea eta dibertsitatea maila begetalean; ingurumen aldaketei emandako erantzunak. Dibertsitate ereduak: sintaxonomikoa, filogeografikoa, filogenetikoa eta karaktere funtzionalekoa. Landareen datu baseen kudeaketa.
 2. Landare inbaditzaileak. Landare aloktonoen inbasio ereduak, eta haien ezaugarriak hainbat ekosistematan eta eremu geografikotan; inbasio biologikoari lotutako populazioaren genetika eta dinamika.
 3. Kontserbazioaren biologia. Landareen biodibertsitatea kontserbatzeko kudeaketa; landare espezie mehatxatuak eta haien dibertsitate genetikoa. Habitat mehatxatuen kudeaketa.
 4. Ekologia ebolutiboa. Ingurumen aldaketen eraginak epe luzera; filogeografia eta analisi konparatibo filogenetikoak; datu ekologikoak eta genomikoak konbinatzen dira, dibertsifikazio ekologikoa errendimendu handiko sekuentziazio bidez ikertzeko.

Transferentzia eta berrikuntza eskaintza

Kontserbazioaren biologia. Landare populazio eta espezie mehatxatuen kudeaketa eta erabilera. Habitaten erabilera. Gai horietako adituak prestatzea.

Landare inbaditzaileak. Populazio horien kudeaketa.

Landare datu baseen erabilera eta ustiapena: landare espezieen banaketa; haren habitataren identifikazioa.

Landareen eta habitaten kartografia.

Lurralde antolakuntzako proiektuak gainbegiratzea, espezieen eta habitaten kontserbazioari begira.

Administrazio publikoei eta erakunde pribatuei aholkularitza ematea espezie mehatxatuak eta habitatak zaintzeko ekintzak egin ditzaten.

Tresneria

 • BIO herbarioa, erreferentziako bilduma gisa: 51.100 landare baskular + 15.000 onddo + 600 alga
 • Lur orotako ibilgailua
 • Konputazio handiko ekipoa
 • Ekologia ebolutiboko laborategia

Proiektu aipagarrienak

Establishment of a Red List of European Habitats, financiado por la Comisión Europea y contratado por Alterra (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, NL) y la IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2013ko abendua-2016ko ekaina.

El LIC Dunas de Astondo (ES2130004): seguimiento de los hábitats y propuestas para la gestión. Erakunde finantzatzailea: Bizkaiko Foru Aldundia. Datak: 2013ko apiriletik 2017ko abendura.

Seguimiento de las poblaciones de Ranunculus amplexicaulis, Diphasiastrum alpinum y Meum athamanticum en el Monte Gorbeia (Bizkaia). Erakunde finantzatzailea: Bizkaiko Foru Aldundia. Datak: 2013ko apiriletik 2017ko abendura.

31003_156294. Landscape-scale functional diversity of plant, butterfly and bird communities along the Swiss elevation gradient.  Swiss National Fund for Science. PI: Valentin Amrhein, University of Basel, Basel, Switzerland. 01.11.2014-31.10.2017.

ERC-339941. ADAPT—Life in a cold climate: The adaptations of cereals to new environments and the establishment of agriculture in Europe. European Commission. PI: Terry Brown, University of Manchester, UK. 01.02.2014-31.01.2019.