UPV/EHUko Gradu Amaierako eta Master Amaierako lanentzako Farmakologiako Janssen Gelako Sarien I. edizioaren deialdia

Irudia

Janssenek eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) Farmakologiako Janssen Gela sortzeko sinatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan aurreikusitako ekintzak betetze aldera, Farmakologiako Janssen Gelako jardun-eremuarekin zerikusia duten Gradu Amaierako eta Master Amaierako lan onenak saritzeko UPV/EHUk JANSSEN GELAKO SARIEN I. ediziorako deialdia egiten du. Jarduera hauek honako hauetan oinarritzen dira:

 • Osasun-baliabideen administrazioa eta kudeaketa.
 • Pazienteen parte-hartze aktiboa osasunarekin lotutako prozesuetan.
 • Digitalizazioa eta adimen artifiziala aplikatzea osasun-arloko laguntza- eta ikerketa-prozesuetan.
 • Doitasun-medikuntza sartzea erabaki klinikoak hartzean.
 • Osasun-emaitzak hobetzeko irtenbide berritzaileak garatzea.
 • Farmako eta medikamentuen erabilera arrazionala eta eraginkorra sustatzea.
 • Balioan eta berrikuntzan oinarritutako baliabide farmakoterapeutikoen kudeaketa.
 • Osasun arloko profesionalen etengabeko prestakuntza, aurreko puntuetan azaldutako printzipioetan oinarritutako arreta-ereduetan.

1. Deialdiaren helburua

Deialdi honen helburua 2021-2022 ikasturtean aurkeztu, defendatu eta ebaluatu diren UPV/EHUko ikasleen ezaugarri horietako lanik onenak aitortu, agerian jarri eta saritzea da.

2. Sariak

Bi sari banatuko dira:

 • Gradu Amaierako Lan (GRAL) onenaren saria, 1.500 eurokoa
 • Master Amaierako Lan (MAL) onenaren saria, 2.000 eurokoa.

Sariak finkoak izango dira, titulazioa lortu zuenarentzat, eta besterenezinak.

3. Hautagaien baldintzak

 • 2021-2022 ikasturtean UPV/EHUko edozein Unibertsitate-Gradu (GRAL) edo Master (TFM) ofizialetan matrikulatutako ikasleek egindakoak izango dira.
 • 2021-22 ikasturtean defendatuak eta ebaluatutakoak izango dira, eta haien kalifikazioa gutxienez 7koa izango da.
 • Aurreko ataletan azaldu diren Farmakologiako Janssen Gelako jarduerekin zerikusia izan beharko dute. Zalantzarik izanez gero, Gelako Zuzendaritzak zehaztuko du GRALek eta MALek deialdiaren xede diren jarduerekin duten kidetasuna.
 • Lanak euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez aurkeztu ahal izango dira.

4. Eskabideen aurkezpena

Lanak bere egileek aurkeztuko dituzte, banaka bidaliz. Pertsona bera ezin izango da bi modalitateetara aurkeztu Sari hauetako deialdi berean edo hurrengoetan.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea deialdia argitaratzen den egunean hasi, eta 2022ko urriaren 31ean amaituko da.

4.2. Eskabideak aurkezteko modua

Eskaerak helbide elektroniko honetara bidali behar dira: ehugela-janssen@ehu.eus (edo aulaehu-janssen@ehu.eus).

Farmakologiako Janssen Gelatik eskaera jaso izanaren berri emango da, bai eta eskaeraren egokitasunaren berri ere, gaiari, eskatzailearen baldintzei eta aurkeztutako agiriei dagokionez.

4.3. Dokumentazioa

 • Eskaera-gutuna, lanaren izenburua, eskatzailearen Gradua, inplikatutako Saila eta/edo Master ofiziala, eta GRAL edo MAL Sarirako egokia delako arrazoiak adieraziz.
 • GRAL edo MALaren alea, pdf formatuan. Bertan, lanaren egilearen datu pertsonalak (izen-abizenak), tutoreen eta/edo zuzendarien sinadurak eta inplikatutako Sailaren eta/edo Master ofizialaren identifikazioa agertuko dira.
 • Lana 2021-2022 ikasturtean defendatu eta kalifikatu dela eta egileak lortutako kalifikazioa frogatzen dituen ziurtagiria edo egiaztagiria.
 • Egilearen NANaren edo agiri ofizial baliokidearen kopia, helbidea eta harremanetarako telefono-zenbaki batekin batera.
 • Isilpeko lanen kasuan, egoera horren berri emango da dagozkion neurriak har daitezen.

5. Difusioa

Sariak 2022-23 ikasturtea amaitu baino lehen egingo den ekitaldi akademiko batean banatuko dira, eta irabazleek ekitaldi horretara joateko konpromisoa hartuko dute saria jaso eta saritutako lanaren aurkezpen labur bat egiteko.

Sariak banatzeko ekitaldiaren argazkiak Janssen Gelako webgunean argitaratuko dira eta UPV/EHUk eta Farmakologiako Janssen Gelak egoki iritzitako hedabideen bidez zabaldu ahal izango dira.

6. Balorazio irizpideak

 • Lanaren kalitatea, honako hauek barne hartuta: behar bezala zehaztutako helburuak, metodologiaren egokitasuna, proiektuaren diseinua, datu-tratamenduaren xehetasuna, eta azalpenen argitasuna.
 • Proposamenaren izaera berritzailea, garrantzia eta ahalmena, honako hauek barne hartuta: gaiaren, ikuspegiaren edo arloaren berritasuna eta ekarpenen eragin potentziala, aplikazioa eta interes soziala.
 • Farmakologiako Janssen Gelaren eta Sareko Berrikuntza-Katedren helburuetarako ekarpena

7. Epaimahaia

Epaimahaiak hiru kide izango ditu:

 • Zientzia eta Gizarte Garapenaren eta Transferentziaren arloko Errektoreordetzak izendatutako pertsona bat
 • Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak izendatutako pertsona bat
 • Janssenek sustatzen duen Sareko Berrikuntza-Katedra bateko pertsona bat, UPV/EHUko Janssen Gelatik kanpokoa.

8. Oinarrien onarpena

Deialdian parte hartzeak oinarri hauek onartzen direla esan nahi du. 

9. Erabakia

Janssen Gelak deialdiaren emaitza argitaratuko du 2022ko azaroaren 30a baino lehen, Bertan, ezagutzera emango dira irabazlearen izen-abizenak eta saritutako lanak. Ebazpena pertsonalki jakinaraziko zaie irabazleei, haiek emandako harremanetarako bidearen bidez.