2022-2023 ikasturterako ebaluazio irizpideak

Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua

  1. Gai bat gainditzeko, funtsezko eta ezinbesteko baldintza da ikaslea gai horren aurrez aurreko eskolen % 80ra agertzea gutxienez. Bestela esanda, ikasleek huts egin dezakete gai bakoitzeko aurrez aurreko eskolen % 20 eta klase gehiagotara ez joateak, arrazoia edozein dela ere, ikasgaia ez gainditzea dakar.

  2. Irakasgai bat gainditzen ez badute, NAHITAEZKOA izan nahiz HAUTAZKOA izan, hurrengo ikasturtean edo tituluko maila guztiak amaitutakoan matrikulatu ahal izango dira berriro irakasgai horretan.

  3. Matrikulatzeak berekin dakar Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua egiteko baldintza guztiak onartzea