Info_Ayudas-a-la-preparacion-de-proyectos

Mugikortasun eta dibulgazio diru-laguntzen deialdia 2022

III. Modalitatea: Nazioarteko proiektuetan partaidetza sustatzeko diru-laguntzak
EGOERA

Irekita aurrekontu  ekitaldi guztian edo kreditu erabilgarria agortu arte.

DEIALDIAREN TESTUA Convocatoria de Ayudas para la movilidad y divulgación de resultados de investigación en la UPV/EHU (pdf, 221KB)
HELBURUA Ikerketa-Pertsonalaren partaidetza sustatzea nazioarteko proposamenetan  (bereziki Horizon Europe) nahiz nazioarteko plataforma, sare eta elkarteetan.
ESKATZAILEEN EZAUGARRIAK

Kontratu iraunkorra edo estatutu bidezko lotura iraunkorra duten langileak, ikertzaile bereizgarriak (4/2011 Legearen 23. art.), Ramón y Cajal ikertzaileak, Ikerbasque ikertzaileak (UPV/EHU-n atxikiak) zentro- mistoetako doktore eta ikertzaile-atxikiak eta irakasle laguntzaileak edo bitarteko Laboralak (laguntzaileak izan badira eta behin-betiko lanposturako akreditazioa lortu badute), horiek guztiak ardura osokoak izan behar dute.

LAGUNTZA MOTAK ETA ZENBATEKOA

Laguntzek UPV/EHUko pertsonalaren bidaia, ostatu,  mantenu edo /eta aholkularitza-gastuak finantzatuko ditu soilik; 2022ko Urtarrilak 1 eta Abenduaren 31 bitartekoak.

Laguntza-motak eta zenbatekoak:

a) Aholkulartiza-laguntza (A modalitatea)

 •  A1: Europako programa baten barruan (bereziki Horizon Europe) aholkulartiza zerbitzuak ordaintzeko laguntza, UPV/EHUk koordinatutako proposamen bat prestatzeko:gehienez  3.000€.
 • A2: Europako programa baten barruan (bereziki Horizon Europe) aholkularitza zerbitzuak ordaintzeko laguntza UPV/EHU partaiden den proposamen bat prestatzeko: gehienez 1.500€

b) Bidaia-laguntza (B modalitatea)

 • B1: Nazioarteko bileretan parte hartzeko laguntza, Europeako Europako programa baten barruan (bereziki Horizon Europe) UPV/EHUk koordinatutako proposamen bat aurkezteko:  gehienez 3.500 €/proposamen bakoitzeko.
 • B2: Nazioarteko bileretan parte hartzeko laguntza, Europako programa baten barruan (bereziki Horizon Europe) UPV/EHU partaide den proposamen bat aurkezteko:  gehienez 1.900 €/proposamen bakoitzeko.
 • B3: Nazioarteko plataforma, sare nahiz elkarteen bileretan parte hartzeko laguntza, UPV/EHUrentzat interesgarriak diren I+G+B estrategia kolektibo sektorialak sustatzeko:  gehienez  1.900 €/akreditatutako kide bakoitzeko.
 • B4: Infoday-etan parte hartzea (erakunde ofizialak antolatutakoak): gehienez 1.400 €/ikerketa-talde bakoitzeko.

Bateraezintasuna administrazioak helburu berdinarekin eman ditzaken bestelako diru-laguntzekin.

ESKAEREN AURKEZPENA

1go pausua: Edozein izapide egin baino lehenago Nazioarteko I+G Bulegoarekin harremanetan jarri,  aktibitatea deialdiaren helburuarekin bat datorrela ziurtatzeko.

2go pausua: Eskaera emailez aurkeztu proyectoseuropeos@ehu.eus helbidera, ondorengo dokumentuekin batera:

a) Aholkularitza laguntza (A modalitatea) eskatzen denean:

 • Nazioarteko I+G eskaera
 • Enpresa-aholkulariaren aurrekontua. Aholkularitzaren hautaketa-prozesua kontratu-legearen araberakoa izan behar da, hori de la eta 3 aurrekontu eskatu beharko dira (3 aurrekontu eskatzen ez badira arrazoitu beharko da).
 • Ikertzaile-eskatzailearen curriculuma.
Derrigorrezkoa da aurkeztea 3 aholkularitza ezberdinei eskatutako aurrekontuak.

a) Bidaia laguntza (B modalitatea) eskatzen denean:

 • Nazioarteko I+G eskaera, bidai-gastuen estimazioarekin.
 • Departamentu/Institutu-Zuzendariak luzatutako lizentzia
 • Gonbidapen-gutuna edo izena-ematea.
 • Ikertzaile-eskatzailearen curriculuma.

Nazioarteko I+G Bulegoaren VoBo jaso ondoren, gutxienez 3 bidaia-agentziaren eskaintzak jaso behar dituzte hegaldiak eta ostatua izapidetzeko (Nazioarteko I+G Bulegoaren organo baten kontura egingo da, eta une egokian jakinaraziko zaie).

JUSTIFIKAZIOA

a) Aholkulartiza laguntza (A modalitatea) eskatzen denean:

b) Bidaia lagunatza (B modalitatea) eskatzen denean:

 • Nazioarteko I+G justifikazioa bete aholkulariaren fakturaren zenbatekoa adieraziz eta bidali proyectoseuropeos@ehu.eus helbidera, faktura originalarekin batera (faktura unibertsitatearen izenean egon behar du: CIF: 4818001B; helbidea: Barrio Sarriena sn, 48940 Leioa).

Bidai-gastuak izan behar dute zerbitzuen ondoriozko  kalteordain eta ordezkaritza gastuen araudiaren araberakoak. Nazioarteko ostatu eta mantenu-gastuei dagokionez, ezingo dute gainditu araudi horren II Eraskinak herrialdi bakoitzeko ezartzen dituen zenbatekoen mugak. 

ESKLUSIOAK
Ez dira finantzatuko UPV/EHU-koak ez diren pertsonalaren bidai-gastuak.
Ez dira finantzatuko 2019ko Bidai-Araudian herrialde bakoitzeko zenbatekoen mugak gainditzen dituzten gastuak.
KONTAKTUA EHUrOPE - EHUko Nazioarteko I+G Bulegoa
Telefono-zenbakia: 94 601 78 76
Helbide elektronikoa: proyectoseuropeos@ehu.es

 

Info_MásInformaciónEHUrOPE

Gehiago jakiteko:

Nazioarteko I+G Bulegoa UPV/EHU
Posta elektronikoa: europarproiektuak@ehu.es