Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreordea

Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreordea

Laura Vozmediano Sanz - Curriculum vitae

 

Harremanetarako:


Idazkaria:

Sorkunde Sánchez            

Kokapena:

II Ikasgelategiaren eraikina

Posta helbidea:

Sarriena, z/g  48940-Leioa (Bizkaia)


Eskunduntzak

 • UPV/EHU unibertsitate-aurreko ikasketekin lotzea.
 • Unibertsitatera sartzeko probak.
 • Graduko eta graduondoko titulu ofizial eta berezkoen irakaskuntza eta ikasketa planak baimentzea.
 • Gradu eta graduondoko titulazioen ikasketa planen ezartzea baimentzeko eta egiaztatzeko eskaria.
 • Graduko eta graduondoko tituluak unibertsitate, ikastegi eta tituluen erregistroan (RUTC) inskribatzea.
 • Graduko eta graduondoko titulazio ofizialen jarraipen eta egiaztatzea.
 •  Graduko eta graduondoko ikasketen informazio akademikoa.
 •  Graduko eta graduondoko ikasketen eskaintza; ikasleak hauetan onartu eta sartzea.
 • Graduko eta graduondoko titulu ofizial eta berezkoen eta bere eskumeneko irakaskuntzen matrikula, ebaluazioa eta baliozkotzea.
 •  Graduko eta graduondoko unibertsitate ikasketen prezio publikoen gestioa.
 •  Graduko eta graduondoko ikasketa ofizialetako beken deialdi ofizialen gestioa.
 •  ikasketa desberdinak aldi berean egin, unibertsitateko ikasketetan jarraitzea eta graduko eta graduondoko titulazioen espedientea lekuz aldatzea.
 • Graduko eta graduondoko titulazioetako kredituen aitortze eta transferentzia.
 • Graduko tituluen eta master eta doktoregoko tituluak, egiaztagiri akademikoak eta Tituluaren Europar Gehigarria (TEG) ematea.
 • Graduko eta graduondoko ikasketa ofizial eta berezkoekin lotutako esku-hartze guztiak edo ikasketa horien ondorioz eragindakoak, erakunde edo administrazioaren aurrean egin beharrekoak edo interesatuek eskatutakoak, betiere, arautegietan jasota badaude.
 •  Beste errektoreordetza batzuek egindako akademi gestioaren funtzioak koordinatzea (Unibertsitate Informaziorako Sistema Integratua (UISI), prezio publikoak, beka eskaria, tituluak, jarraipen eta egiaztatzea e. a.).