I_empleabilidad renovables

Irteera profesionalak

Lan egin ahal izango duzu energia, zerbitzu, ingeniaritza, aholkularitza eta prestakuntza enpresetan, eta honako eginkizun hauek beteko dituzu:

  • Proiektuak garatzea, energia berriztagarrien teknologien arloan
  • Ekipoak mantentzea: parke eolikoak, eguzki baratzeak…
  • Instalazioak optimizatzea eta gestionatzea
  • Energia baliabide berriztagarrien erabilera ahalmena ebaluatzea
  • Energia berriztagarrien ingurumen, ekonomia eta gizarte inpaktua analizatzea
  • Energia kudeaketa eta auditoriak egitea
  • Sistema elektriko eta elektroniko autonomoak garatzea eta sarera konektatzea
  • I+G+B